Opening uitkijktoren Hemrikkerscharren

De natuurinrichting in de Hemrikkerscharren is klaar! 81 hectare grond is opnieuw ingericht voor de natuur. Daarbij bouwden studenten van ROC Friese Poort Drachten een uitkijktoren in het gebied. Op woensdagochtend 3 juli vieren zij samen met OBS De Bôge uit Hemrik dat de uitkijktoren klaar is. Samen met gedeputeerde Douwe Hoogland, hoofd Staatsbosbeheer Fryslân Jesler Kiestra, Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân en oud-leerling De Bôge Berend de Boer openen zij de toren en onthullen ze de naam. Berend de Boer bedacht de winnende naam voor de uitkijktoren. Aansluitend is er een kleine excursie door het natuurgebied met informatie over de nieuwe natuurinrichting.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Programma

09.30 uur: Verzamelen bij De Bining in Hemrik
09.45 uur: Gezamenlijk naar uitkijktoren fietsen
10.15 uur: Welkomwoord door voorzitter gebiedscommissie Tineke Jagersma
10.20 uur: Vraaggesprek tussen leerlingen De Bôge en bestuurders (van provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân)
10.30 uur: Leerling ROC Friese Poort (Melvin Werkman) vertelt iets over uitkijktoren + proces
10.45 uur: Onthullen naam uitkijktoren
11.15 uur: Start mini-excursie door Hemrikkerscharren en langs de beek Alddjip
12.00 uur: Einde

Locatie

De start is bij MFC De Bining in Hemrik (Engbert Pierswei 2). Vanaf hier fietsen we naar de locatie (ctrl + klik) aan het Himrikerpaed. Fietst u mee? Dan graag even melden bij Hennie Roos via h.roos@fryslan.frl of 058 292 8723. Dan staat er een fiets voor u klaar. U kunt ook met de auto bij de uitkijktoren komen. Let op: deze route is deels over een zandpad (naast het fietspad). Graag langzaam rijden in verband met het opstuivende zand vanaf het pad. Er is beperkte mogelijkheid tot parkeren langs het pad.

Achtergrond

In het gebied Hemrikkerscharren is 81 hectare nieuwe natuur ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. De maatregelen zorgen nu voor een fijn leefgebied voor vlinders, libellen en andere insecten. Ook is er een nieuwe beekkronkel (meander) gegraven. Een uitkijktoren gemaakt door scholen OBS De Bôge uit Hemrik maakte tekeningen voor hun favoriete uitkijktoren. Deze tekeningen zijn verwerkt tot drie ontwerpen. Alle leerlingen van De Bôge stemden eind 2017 op hun favoriete ontwerp. Vervolgens zijn studenten van ROC Friese Poort Drachten aan de slag gegaan met het bouwen van deze toren onder begeleiding van een aannemer. Vanaf de toren is straks een prachtig uitzicht over het beekdal van het Alddjip. De gebiedscommissie Koningsdiep werkt in opdracht van de provincie Fryslân aan de gebiedsinrichting rond het Alddjip. In samenwerking met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, gemeente Opsterland en de streek werken zij aan het project.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *