WEN Stap voor Stap november 2019

Jouw zonnepanelen al gemeld?
WEN wil dolgraag weten hoeveel zonnepanelen er inmiddels op de Wynjewâldster daken liggen. Na de vorige Ban zijn er al aardig wat meldingen binnengekomen. Maar we denken dat er nog wel meer zonnepanelen zijn aangeschaft sinds de telling van 2015.
Geef jij jouw aantal ook nog even door? Dat kan met een mailtje naar info@wen.frl. Graag ook je huisadres vermelden. Begin januari maken we de stand van 2019 bekend.

Centrale mestvergisting en groengasproductie stap dichterbij
Op 3 oktober werd na een excursie naar de mestvergister van maatschap Heida in Hoornsterzwaag de thema avond over mestvergisting gehouden met omwonenden en andere dorpsgenoten. Diverse opties voor vervoer en vergisting met mogelijke gevolgen voor de omgeving zijn in een open, respectvolle en constructieve sfeer besproken. De Klein Groningers spraken uit dat ze niet tegen de mestvergisting op de voormalige rwzi locatie zijn, maar dat ze wel zorgen hebben over eventuele hinder van geluid en verkeer. Die zorgen worden door WEN uiterst serieus genomen en afgesproken is om daar, als de plannen echt haalbaar lijken, samen meer onderzoek naar te doen. Meer weten? Lees hier het verslag van deze avond.

Inmiddels is na maandenlang deskundig onderzoek in samenwerking met Economische Zaken gebleken dat er een sluitende businesscase te maken is voor het innovatieve centrale mestvergistingsconcept dat we in Wijnjewoude hebben ontwikkeld. Dat geeft goede hoop voor een energie neutrale toekomst van ons dorp.
Vandaar dat nu de belangstellende veehouders uitgenodigd worden om alle nieuwe informatie te ontvangen en vervolgens te besluiten of ze wel of niet zouden willen deelnemen in het centraal mestvergistingsproject waarmee ze de belangrijkste energieleveranciers voor het dorp kunnen worden. Want via mestvergisting en opwerking naar groengas kunnen de bewoners gewoon hun cv installaties blijven gebruiken zonder afhankelijk te zijn van aardgas uit Groningen of Rusland. Ook hoeven ze geen grote investeringen te doen in nieuwe elektrische warmtesystemen.

Als blijkt dat er voldoende boeren gaan deelnemen dan zullen we als volgende stap weer samen met omwonenden de eventuele toename van geluid en/of verkeershinder verder onderzoeken. En op 28 november wordt het onderwerp mestvergisting in een extra ledenvergadering van WEN behandeld.

Gemeente geen bezwaar tegen zonneveld
Recent heeft de gemeente Opsterland uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen de realisatie van een klein zonneveld van 1,5 hectare naast het energiepark. De officiële procedure voor een omgevingsvergunning wordt nu doorlopen, waarna volgend voorjaar SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.

Extra Ledenvergadering 28 november
De vele ontwikkelingen van de afgelopen maanden vragen inmiddels om definitieve besluitvorming door de coöperatie over de uiterst belangrijke onderwerpen als het realiseren van een zonneveld en de plannen voor centrale mestvergisting en groengasproductie.
Daarom houden we op donderdag 28 november om 20.00 uur een extra ledenvergadering waarin deze thema’s de hoofdmoot vormen. De leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging met agenda per email.

Wil jij ook meedenken en meebeslissen over een groene toekomst voor Wijnjewoude maar ben je nog geen lid van WEN? Inschrijven kan via www.wen.frl of op de ledenvergadering.
Het lidmaatschap kost niets, maar levert wel veel positieve energie en opbrengsten voor het dorp. Wie weet wordt jij het 250ste WEN lid.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *