Berichten van Plaatselijk belang

Werkgroep Verkeer & Veiligheid
In de afgelopen maand is er uitgebreid contact geweest tussen het bestuur van PB en de werkgroep Verkeer & Veiligheid. De werkgroep heeft een uitgebreid rapport opgesteld waarin haar werkzaamheden, bevindingen en aanbevelingen zijn opgenomen. Dit rapport dient als een soort van overdracht van de werkgroep richting het bestuur van PB.
De werkgroep kreeg als doelstelling mee om op basis van feiten en in samenwerking met gemeente, politie en bevolking te komen tot een gedragen aanpak voor oplossingen van de gesignaleerde problemen, die zullen leiden tot concrete maatregelen welke de verkeers- en veiligheidssituatie in Wijnjewoude reguleren binnen het gemeentelijke Verkeers- & Vervoersbeleidsplan en die de leefbaarheid binnen het gebied doen vergroten (de toegezegde “Plus” op het gebied). Met het eindrapport heeft de werkgroep haar taak bijna voltooid. PB zal nu haar best doen om de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport, waar mogelijk, opvolging te geven.

De tijd en energie die de werkgroep de laatste jaren heeft gestoken in het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn bewonderenswaardig en als PB zijn wij namens het dorp ontzettend dankbaar voor het werk dat de werkgroepleden hebben verzet!

Oud & Nieuw
2019 zal dit jaar weer knallend worden afgesloten. Net als afgelopen jaar zal het carbidschieten plaatsvinden in het land achter Merkebuorren 47. We zijn blij dat het carbidschieten weer op deze locatie plaats kan vinden en willen Hepke en de organisatie bedanken voor het beschikbaar stellen van het land en het organiseren van dit gezellige evenement. Met name de regelgeving vanuit de gemeente zorgde af en toe voor wat hoofdpijn, maar het is de organisatie uiteindelijk toch gelukt de voorwaarden te scheppen voor hopelijk weer een gezellige dag. Iedereen is uiteraard welkom om te komen kijken of te komen knallen, het begint om 10 uur. Mocht je met je eigen bus willen komen, houd er dan rekening mee dat de bus een maximale inhoud van 50 liter mag hebben. Voor de overige voorwaarden om mee te doen verwijzen we graag naar de site van de gemeente.

Net als voorgaande jaren zal PB zorgen voor lekkernijen om warm van te worden.

Nieuw bestuurslid
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering is Geert van der Sluis aangeschoven om te kijken of hij het bestuur wil komen versterken. Van beide kanten is dit goed bevallen: Geert heeft aangegeven dat hij graag in het bestuur wil plaatsnemen en het PB ziet in Geert een goede toevoeging aan het bestuur. Geert zal de komende tijd de vergaderingen bijwonen om bekend te raken met de verschillende onderwerpen en hoopt samen met PB dat hij na de komende ledenvergadering officieel kan toetreden tot het bestuur.

Brengpunt Groenafval Ureterp
In december kunt u uw tuinafval op zaterdag 14 december van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp).

Verhuizingen
Om ons ledenbestand up to date te houden willen we u vragen ons op de hoogte te houden van (geplande) verhuizingen. U kunt de verhuizing doorgeven via pbwijnjewoude@gmail.com.
Tot slot wenst PB alle inwoners gezellige feestdagen toe! We willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor ons prachtige dorp en hopen er met elkaar een mooi 2020 van te maken!

Inloopspreekuur PB: dinsdag 10 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *