WEN Stap voor Stap december 2019

Zó’n mestvergister willen wij ook niet!
Tot 25 meter hoog, grote kans op stank- en verkeersoverlast, gevaar voor de gezondheid en uitzicht op een industrieel complex.
Dit is het beeld van een groep zeer bezorgde omwonenden onder de naam Westkant, die van mening is dat een mestvergister altijd overlast bezorgd, daarvan zijn er meerdere voorbeelden in de provincie. Daarom is er volgens hen geen plaats voor een dergelijke installatie op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering.
En, inderdaad aan zó’n vergister moet je niet denken, dat wil toch niemand in Wijnjewoude. Zeker WEN niet!

Vertegenwoordigers van Westkant hebben op 20 november een gesprek gehad met een bestuursdelegatie van WEN en waren op de ledenvergadering van 28 november aanwezig waar zij hun standpunt toelichtten.
Voorzitter Pieter de Kroon gaf de uiterst bezorgde aanwezigen extra informatie door te vertellen over de monovergister waarmee WEN het dorp aardgasvrij hoopt te maken. Dan hoeven Wijnjewoudsters niet te investeren in een dure warmtepomp of zo, maar kunnen gewoon de cv ketel blijven gebruiken met groengas

Zijn informatie nam de bezorgdheid bij een aantal aanwezigen niet weg. Net als op de thema-avond over mestvergisting op 3 oktober, nodigde de voorzitter de bezorgde mensen van Westkant uit om mee te denken in het voorbereidingsproces. De kwaliteit van de leefomgeving is immers van de grootste betekenis. Daarover moeten direct omwonenden zeker meepraten!
Juist daarom had WEN samen met buurtvereniging Klein Groningen, in september maar liefst 120 brieven huis aan huis bezorgd bij alle omwonenden van de rwzi. De brief bevatte een uitnodiging voor een excursie naar een monovergister en de thema-avond over mestvergisting op 3 oktober. Helaas blijkt deze brief toch aan de aandacht van sommige omwonenden te zijn ontsnapt. ‘Dat spijt ons zeer’ aldus De Kroon.

Na afloop van de ledenvergadering bleek de actiegroep Westkant alsnog bereid aan de werkgroep Leefomgeving mee te doen, net als eerder buurtvereniging Klein Groningen. *)
Binnenkort wordt de werkgroep bijeengeroepen en een excursie gepland naar de actiegroep en mestvergister in Marrum **), dat als angstbeeld boven de bezorgde Wijnjewoudsters hangt.

*) inmiddels is Westkant hierop teruggekomen.

**) inmiddels heeft deze excursie op 5 december jl. plaatsgevonden. Lees de impressie.

Extra Ledenvergadering 28 november
Het verslag is op te lezen op wen.frl.

Zon op grote daken
De ledenvergadering werd ook benut voor een kennismaking met de nieuwe projectleider ‘Zon op grote daken’, Wouter van der Galiën. Wouter heeft tot taak om namens WEN en EnergieVanOns de grote dakeigenaren, die zonnepanelen op hun bedrijfsdak overwegen, te ondersteunen en zelfs te ontzorgen bij de voorbereidingen en evt. beheer en onderhoud.
Een mooie kans om zoveel mogelijk grote daken in te zetten voor opwek van zonne-energie.
Er zijn mogelijkheden om het dak zelf te exploiteren, maar ook om recht van opstal te verlenen aan WEN voor een projectperiode van 15 jaar.
Ben je eigenaar van een groot dak en wil je meer weten? Meld je via info@wen.frl. Dan neemt Wouter contact met je op.

EnergieVanOns
De naam van ons eigen energiebedrijf dat opnieuw van de Consumentenbond een vette 10 kreeg voor duurzaamheid. Lokaal opgewekte donkergroene energie waarvan de opbrengst terug gaat naar de dorpen. En dat tegen concurrerende prijzen. Binnenkort meer hierover op wen.frl.

Besparing
Het gezelligste moment van de ledenvergadering was de energie-quiz van de werkgroep Besparing. Grietje Rooks en Rigt Bosma wisten de aanwezigen op ludieke wijze bewust te maken hoe je kunt besparen zonder te investeren. Met hun goed gevulde ‘groene box’ met apparaatjes, slimme tips, spelletjes etc. kunnen buurten en groepen zo aan de slag.
Wil je een gezellig besparingsavondje organiseren? Meld het via info@wen.frl

Zonneveld
In samenwerking met de omwonenden is een plan gemaakt voor een zonneveld van 1,5 hectare aansluitend aan het energiepark. Het ligt inmiddels ter inzage bij de gemeente en bevat, naar de wens van de omgeving, diverse elementen ter stimulering van biodiversiteit.

Het WEN team wenst je warme feestdagen en veel gezonde energie in 2020.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *