WEN Stap voor Stap januari 2020

WEN wenst alle Wijnjewoudsters een zonnig 2020
Immers, de zon brengt ons veel fleurigheid en gezondheid en levert daarnaast veel duurzame energie. Voor zover ons nu bekend produceren ruim 120 huishoudens hun eigen zonnestroom. Vooral ook dankzij enkele grote zonnedaken op bedrijven, wekken we inmiddels maar liefst ruim 20% van onze jaarlijkse stroombehoefte op! Een prachtig resultaat dat alleen maar kan motiveren om zo door te gaan. Deze zonnepanelenmeter willen we vanaf nu jaarlijks publiceren. Dus informeer ons als jij ook panelen hebt gekocht!

Zon op grote daken
Er zijn in ons dorp nog heel veel grote daken om te toveren tot zonnedak. Dat hebben we naast een kleine zonneweide ook echt nodig om als dorp zelfstandig in onze toenemende stroombehoefte te kunnen voorzien. Wil je meer weten over regelingen en ondersteuningsmogelijkheden bij zon op grote daken? Meld het via info@wen.frl.

Protest tegen zonneweide
Helaas is er protest gekomen op het plan voor een kleine zonneweide, dat in goede samenwerking met buurtvereniging Klein Groningen was gemaakt. De opzet is zo gekozen dat het de biodiversiteit vergroot, de mogelijkheid biedt om er schapen onder te weiden, het perceel een vogelvriendelijke heesteromlijsting krijgt waardoor de panelen aan het zicht worden onttrokken en er wordt een natuurvriendelijk wandelpad aangelegd zodat een ommetje mogelijk wordt. Ondanks al deze maatregelen zijn enkele dorpsgenoten bang dat hun woongenot en de waarde van hun woning zal verminderen. WEN en buurtvereniging Klein Groningen proberen in contact te komen met deze groep om in gesprek te gaan.

Energieadvies van Tjalling Reitsma
Wil jij je huis ook verduurzamen en weet je niet waar te beginnen? Vraag dan een persoonlijk energieadvies van onze professioneel adviseur Tjalling Reitsma. Het advies is sinds 1 januari niet meer gratis, maar de bescheiden vergoeding heb je zomaar terugverdiend. Tjalling heeft inmiddels niet alleen veel dorpsgenoten goed op weg geholpen, ook gedeputeerde Sietske Poepjes heeft hem over de vloer gehad. Daar is een leuk filmpje van gemaakt. Kijk maar op www.wen.frl.
Je kunt Tjalling bereiken via info@tjallingreitsma.nl. Tel. 06 82 092 400.
En als je je afvraagt hoe je de duurzaamheidsmaatregelen kunt financieren, lees dan ook het stukje van de Rabobank in de Bân van januari.

100% groene, lokale en betaalbare energie
Wil jij dat ook? Word dan klant van Energie VanOns. Dikke kans dat je dan stroom van het zonnedak van Herder Agro krijgt. Bovendien zorg je daarmee dat de winst niet in ‘Chinese zakken’ terecht komt maar in Wijnjewoude. We gaan het besteden aan duurzame en sociale projecten die de leefbaarheid van ons dorp bevorderen. Kijk maar eens op www.wen.frl/energie-vanons/

Omgevingstafel mestvergisting-groengas
Net als bij de ‘sinnetafel’ over de zonneweide, gaan we ook ten behoeve van de plannen voor mestvergisting en groengasproductie om tafel met inwoners en deskundigen. Het is de bedoeling om alle aspecten die voor de omgeving van belang zijn met elkaar uit te vogelen, zodat een gezamenlijk gedragen conclusie getrokken kan worden. Wat die ook moge zijn.
Zodra een onafhankelijk gespreksleider gevonden is, worden inwoners van Wijnjewoude uitgenodigd voor deze omgevingstafel of ‘dongtafel’. We hopen in de loop van januari te kunnen starten. Los daarvan wordt ook nog met de boeren gewerkt aan de technische aspecten van transport en opslag en uiteraard de financiële haalbaarheid van de plannen.

Vragen over monomestvergisting
In de Bân van januari heeft de protestgroep tegen mestvergisting haar bezwaren uiteengezet. Voor meer informatie over de monomestvergister zoals die WEN voor ogen staat, verwijzen we graag naar de vragen en antwoorden over monomestvergisting op wen.frl.

Nog geen lid van WEN?
Dat kun je heel eenvoudig worden door je aan te melden op www.wen.frl. Het lidmaatschap is gratis en geeft je de mogelijkheid om mee te beslissen over hoe we samen Wijnjewoude Energie Neutraal kunnen maken. Je bent van harte welkom! Hoe meer huishoudens betrokken zijn hoe beter we samen duurzame plannen kunnen maken voor het hele dorp.

Volg WEN op Facebook!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *