Bericht van Plaatselijk Belang februari 2020

Oud & Nieuw
Het is al een maand geleden, maar via deze weg wil PB nog haar dank en waardering uitspreken aan de organisatie van het carbidschieten. Het was wederom een goed georganiseerde, gezellige dag en een mooie afsluiting van het jaar. Bedankt voor de tijd en het enthousiasme dat jullie er in hebben gestoken, we hopen de traditie volgend jaar weer voort te kunnen zetten. Speciale dank ook voor bakkerij Van der Molen en De Stripe voor het kosteloos beschikbaar stellen van de oliebollen en snert, die weer gretig aftrek vonden.

Dorpsagenda
Zoals al werd gemeld, is PB aan het kijken hoe er meer uit de dorpsagenda gehaald kan worden. Aanleiding hiervoor is de informatieavond geweest waar uit verschillende kanten de wens werd uitgesproken voor een dergelijke agenda. Omdat er al een dorpsagenda bestaat op Wijnjewoude.net heeft PB hierover gesproken met de Werkgroep Website Wijnjewoude. Uitkomst van dit gesprek is dat de werkgroep komend voorjaar een informatieavond zal organiseren waar zal worden uitgelegd hoe bedrijven en verenigingen zelf activiteiten in de agenda kunnen zetten. Lees meer in het artikeltje van de Werkgroep Website Wijnjewoude hierover in de Bân van februari 2020.

Bestuurlijk Overleg
Eind januari heeft het Bestuurlijk Overleg tussen PB en het College van B&W plaatsgevonden. Binnenkort volgt hiervan een verslag.

Save the date: 24 maart 2020
Op 24 maart zal de Algemene Ledenvergadering van PB plaatsvinden, houd deze datum dus alvast vrij. Meer informatie volgt.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *