Naar één basisschool

Alle kinderen in Wijnjewoude naar één basisschool: De voorbereidingen zijn gestart!

Op 2 maart jl. hebben de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van Votum Nostrum en It Twaspan, Ilona Jongsma en Jeroen Malewicz, en de bestuurders van Comprix en Adenium, Jan Veenstra en Thijs Praamstra, hun handtekening gezet onder de intentieverklaring tot de fusie van beide scholen.

Dit betekent dat nu hard gewerkt gaat worden aan de vorming van een mooie, sterke samenwerkingsschool voor Wijnjewoude. De bedoeling is dat deze school in het schooljaar 2021/2022 van start gaat. De school zal vallen onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Comprix.
De komende maanden wordt door de schoolteams nagedacht over de missie en visie van de nieuwe fusieschool en worden afspraken gemaakt over de werkwijze van deze school.

Bovendien gaat een identiteitscommissie van start, bestaande uit ouders en leerkrachten van beide scholen. Deze commissie adviseert over de identiteit van de fusieschool. De fusie van de openbare en christelijke basisschool betekent dat een samenwerkingsschool gevormd gaat worden. In een samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs aangeboden. De identiteitscommissie adviseert over de wijze waarop dit gebeurt.

Alle afspraken over de fusieschool die de komende maanden worden gemaakt, worden vastgelegd in een Fusie Effect Rapportage (FER). Deze rapportage moet december 2020 klaar zijn. De FER wordt voorgelegd aan beide besturen en de medezeggenschapsraden van de twee scholen. Als zij instemmen met deze rapportage, is de fusie met ingang van schooljaar 2021/2022 een feit!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *