WEN Stap voor Stap april 2020

Technische deskundigheid beschikbaar voor Klein Groningen
Met ondersteuning van procesbegeleider Arjen Bosch gaat buurtvereniging Klein Groningen, in samenwerking met WEN, de omgevingsgevolgen van een mestvergister onderzoeken. Daarbij wordt ook gezocht naar andere potentieel geschikte locaties binnen postcodegebied 9241. De Koninklijke Nederlandse Heidemij Foundation heeft voor dit doel naast Arjen Bosch ook een technisch deskundige van Arcadis kosteloos beschikbaar gesteld.
Marga Oosterveld en Clemens van der Brink vormen de buurtvertegenwoordigers in de werkgroep. WEN wordt vertegenwoordigd door de projectleider mestvergisting/groengas, Harm de Kroon en bestuurslid Rigt Bosma. Helaas wil actiegroep Westkant niet in de werkgroep participeren. Klein Groningen zal de uitkomsten rechtstreeks met het dorp delen.

Proeftuin Aardgasvrije Wijken biedt gouden kans voor Wijnjewoude
Er wordt door de gemeente, samen met WEN, hard gewerkt aan een goed onderbouwde aanvraag voor een Rijksbijdrage Proeftuin Aardgasvrije Wijken.
De aanvraag om Wijnjewoude aan te wijzen als proeftuin, is gebaseerd op het plan om ons dorp aardgasvrij te maken door coöperatief groengas voor het dorp op te wekken uit de aanwezige koeienmest. Het groene gas wordt via het aardgasnet naar de huizen vervoerd. Zo hoeven we niet over te schakelen op volledig elektrische verwarming, maar kunnen na het isoleren van onze woning een mix van elektriciteit en groengas gebruiken. Dat scheelt een flinke investering.
Op de drie, door de gemeente georganiseerde informatieavonden, hebben bijna 140 dorpsgenoten de toelichting van projectleider Timo Veen meegekregen. Telkens bleek een flinke meerderheid van de aanwezigen blij te zijn met de Proeftuin aanvraag, omdat alle bewoners daarmee een gouden kans hebben op een verduurzamingssubsidie van enkele duizenden euro’s voor hun woning of bedrijf. Nu maar hopen dat Wijnjewoude als Proeftuin wordt verkozen.
Aanwezigen van actiegroep Westkant toonden zich tegen, omdat zij vrezen dat de aanvraag de weg vrij maakt voor een mestvergister met overlast.

Grote zonnedaken in de ijskast
Dikke tegenvaller! Vier grote bedrijfsdaken in ons dorp kunnen voorlopig niet worden omgevormd tot zonnedak. De vergevorderde plannen, die met hulp van projectleider Wouter van der Galiën werden gemaakt, kunnen tot 2026 niet worden gerealiseerd vanwege overbelasting van het hoogspanningsnet.
Het enorme zonnepark (53 ha) dat GroenLeven in Oosterwolde bouwt is mede de oorzaak dat het net op slot gaat voor grote daken en andere opwekprojecten in het onderliggende netwerk. Het aansluitingsverzoek voor ons geplande coöperatieve zonneveld (1,5 ha) aan de Tolleane is gelukkig nog op tijd geaccepteerd.
De maatregel geldt overigens niet voor particuliere opwek. Wie dat wil kan nog steeds zonnepanelen op zijn dak leggen en de niet verbruikte stroom terug leveren aan het net.

Hier blijkt dat grote commerciële initiatieven veel impact hebben op plannen van energie-coöperaties zoals WEN, waarbij de opbrengst naar de lokale gemeenschap gaat. Omrop Fryslân heeft recent hierover een mooie documentaire gemaakt. Deze aflevering van FryslânDok, waarin onze Jac Pluis de positie van energiecoöperaties belicht, is te bekijken op onze website.

Zendmast op energiepark
De aankoop van de voormalige rwzi locatie (nu, energiepark WEN) wordt afgerond.
T-Mobile kan nu overgaan tot plaatsing van de beoogde zendmast.

Algemene Ledenvergadering 9 maart
Deze vergadering stond in het teken van het bijpraten over allerlei ontwikkelingen, waarbij vragen en opmerkingen van de aanwezigen (inclusief diverse vertegenwoordigers van actiegroep Westkant) de leidraad vormden. Klik hier voor het verslag.

Ben jij nog geen lid van WEN?
Inschrijven kan eenvoudig op www.wen.frl. Je ontvangt het nieuws uit de eerste hand en bepaalt mee hoe we samen Wijnjewoude Energie Neutraal gaan maken.

 

Volg Wijnjewoude Energie Neutraal op Facebook!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *