Berichten van Plaatselijk Belang

4 en 5 mei
In dit bijzondere jaar, 75 jaar na de bevrijding, kunnen wij de dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei niet zomaar voorbij laten gaan. Op 4 mei herdenken wij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar na de bevrijding zullen we dit jaar met name de slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdenken. Helaas is het niet zoals andere jaren mogelijk om dit met elkaar bij het monument te doen.

Op 4 mei zal de herdenking in aangepaste vorm plaatsvinden. Bij het monument zal er – zonder publiek- een kranslegging zijn, een gedicht worden voorgedragen, het taptoesignaal zal worden gespeeld, de klokken zullen worden geluid en het Wilhelmus zal klinken. Want corona of niet, zij die zijn gestorven voor onze vrijheid verdienen het om herdacht te worden, zij verdienen ons respect.

Op 4 mei zal op deze website een link op worden geplaatst waarop de herdenking vanaf 19:45 uur live te volgen is. De uitzending zal online blijven staan, dus later terugkijken is ook mogelijk. Wij willen hierbij iedereen oproepen om niet naar het monument te komen om te herdenken. De herdenking is dit jaar zorgvuldig voorbereid met toestemming van de gemeente en zal door een minimaal aantal mensen worden georganiseerd. Helaas is er geen plek voor andere aanwezigen en om te voorkomen dat we mensen weg moeten sturen, willen we je vragen thuis te blijven en daar de herdenking online te volgen. We hopen wel dat iedereen de vlag halfstok zal hangen: het protocol is dit jaar aangepast en de vlag mag de hele dag halfstok hangen.

Er is bovendien een landelijke oproep om, wanneer je een blaasinstrument bespeelt, om 19:58:30 het taptoesignaal te spelen. Hierbij roepen we dan ook iedereen op, die dit kan om dit te doen, zodat het door het hele dorp te horen zal zijn.

Wanneer de behoefte er is om zelf bloemen bij het monument te leggen kan dit virtueel via www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloemen-leggen. Vanaf 3 mei kunt u hier terecht en uw bloemen, virtueel, bij het monument van Wijnjewoude te leggen.
Wij hopen dat wij een herdenking kunnen organiseren die recht doet aan het leed van de slachtoffers en hun nabestaanden, en aan de dankbaarheid voor de vrijheid die wij nu hebben.

Deze dankbaarheid vieren we normaal gesproken op 5 mei, maar ook dat zal dit jaar in aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Door de werkgroep 5 mei is er veel tijd gestoken in de organisatie van tal van leuke evenementen, maar deze zullen helaas niet kunnen plaatsvinden.

Wij hopen dat op deze dag ook massaal de vlag zal wapperen in Wijnjewoude. Bovendien werd de creativiteit van ons dorp goed zichtbaar tijdens de dronevlucht van Fryslân fan Boppen. Wij zouden het fantastisch vinden als wij op 5 mei ons dorp weer opgefleurd zien worden door kleurrijke stoeptekeningen en andere feestelijke uitingen.

 

Samen staan we sterker
Ver voor de huidige crisis hebben we jullie al verteld over het project ‘Samen staan we Sterker’. Wij wilden met dit project meer samenwerking realiseren in ons dorp. Hoewel de kreet Samen staan we Sterker regelmatig klinkt en actueler is dan ooit, zijn de plannen die we destijds voor ogen hadden op dit moment niet te realiseren, maar zodra het weer kan zullen we dit zeker weer oppakken.

Het ´normale´ leven in ons dorp ligt nu al bijna 2 maanden stil. Wennen zal het waarschijnlijk niet, al lijkt het er wel op dat de meesten hun draai en een nieuw ritme gevonden hebben. Als Plaatselijk Belang zijn we druk aan het kijken hoe wij, binnen de mogelijkheden, initiatieven kunnen ontwikkelen om het sociale isolement te doorbreken en draaglijker te maken. Er is veel niet mogelijk, maar dat betekent niet dat alles onmogelijk is. Daarom willen we jullie graag uitdagen om met mooie initiatieven te komen die ons uit onze sociale isolatie halen. Denk bijvoorbeeld aan een bierproeverij, waarom zou dat niet digitaal kunnen? Een aantal biertjes thuis laten bezorgen, via een videoverbinding samen met anderen uitleg krijgen over de biertjes en je mening met de rest delen. Dergelijke ideeën hopen we te ontvangen. Deel ze met ons en wij zullen je met ons netwerk en onze middelen helpen waar mogelijk.

Contributie-inning
In de maand mei zal de automatische incasso plaatsvinden van het lidmaatschapsgeld. Degenen die een machtiging tot automatische incasso hebben ingevuld kunnen dus deze maand een afschrijving verwachten. De inning van de contributie zullen wij voorlopig niet huis-aan-huis doen. Wij willen je vragen om dit jaar zelf de contributie aan ons over te maken Dit kan op de volgende manier:

Rekeningnummer                                 NL89 RABO 0373 7058 91
Ten name van                                        Plaatselijk Belang Wijnjewoude
In kader “omschrijving” vermelden Naam, straat, huisnummer en “PBW contributie”.

Met uw lidmaatschap kunnen wij onze vaste lasten blijven voldoen en hopen wij, zoals eerder genoemd, initiatieven die wat levendigheid in ons dorp kunnen brengen te kunnen ondersteunen. Daarom hierbij dus het vriendelijke verzoek om dit jaar uw contributie aan ons over te maken.

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude,

Theo van Linde
Voorzitter

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *