WEN Stap voor Stap oktober 2020

Conclusies Leefbaarheid rond monomestvergister
Tijdens de ledenvergadering op 16 september werd het rapport van de werkgroep Leefbaarheid gepresenteerd over de invloed van een monomestvergister op de leefbaarheid in de omgeving.
De werkgroep besteedde aandacht aan geur, geluid, licht, verkeersbewegingen, gezondheid, landschap/uitzicht en waarde onroerend goed. De meeste aandacht ging uit naar de toename van verkeersdrukte door de aanvoer van mest en afvoer van digestaat.
De conclusie was dat verkeersoverlast het beste kan worden voorkomen als Klein Groningen in een overeenkomst met WEN vast legt dat het transport niet door Klein Groningen zal plaatsvinden. In verband met verkeersveiligheid voor fietsers op de kruising Weinterp/Tolleane stelde Arcadis voor om een doorsteek te maken bij het AVIA benzinestation. Dit heeft inmiddels tot protesten van aanliggende bedrijven geleid en aandacht van de gemeente. WEN heeft voorkeur voor elektrisch vervoer en onderzoekt de voor’s en tegen’s van een grote of kleine tankwagen.
Over de andere onderwerpen, zoals geur, geluid etc. werd geconcludeerd dat van de moderne monomestvergisters geen overlast mag worden verwacht. Als er wel hinder zou worden ondervonden, kan dit door technische maatregelen worden verholpen. WEN zal altijd streven naar het voorkomen van hinder.

De vergadering heeft deze rapportage met instemming ontvangen en er werd geconcludeerd dat eventuele dilemma’s rond leefbaarheid opgelost kunnen worden. Vanuit de zaal werd het bestuur opgeroepen om “moedig voorwaarts” te gaan.
Het bestuur van WEN gaat nu verder met de voorbereiding van groengas productie uit de mest van omliggende boeren. Groengas moet een belangrijke bijdrage leveren aan Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025.

De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd door Alfred Nijenhuis van Arcadis. Klein Groningen had in de werkgroep Leefbaarheid om dit onderzoek gevraagd. Op 29 augustus waren de onderzoeksresultaten al gedeeld met de buurtvereniging. Zowel de vrijwillig procesbegeleider Arjen Bosch als Arcadis waren beschikbaar gesteld door de Nederlandse Heidemij Foundation. De volledige rapportage staat op www.wen.frl/mestvergisting.

De video van de ledenvergadering is te zien op www.sa24.nl/WEN

Wijnjewoude bespaart. Doe je mee?
De tweede helft van de ledenvergadering ging alle aandacht naar het onderwerp besparing.
Tina Hulst vertelde hoe je met bewuster gedrag ongeveer 20% energie kunt besparen. En dat scheelt dus ook flink in je portemonnee. De Leeuwarder energiecoach Klaas Hofman gaf een inspirerend inkijkje in hoe plezierig het is als je daarbij wat ruggensteun kunt krijgen van een energiecoach.

Energiecoaches in de startblokken
Binnenkort kan iedere Wijnjewoudster bij zijn of haar besparingsplannen gebruik maken van de tips en steun van ons eigen team van energiecoaches. Momenteel worden er vier dorpsgenoten speciaal opgeleid voor deze vrijwilligersrol en meer kandidaten starten binnenkort.
Dus, als jij ook bewust met energiebesparing aan de slag wilt, maar je loopt met allerlei vragen, meld je maar vast voor een afspraak bij jou thuis. Je zult merken hoe leuk en stimulerend het is om met je energieverbruik heel wat geld te kunnen besparen.
Je kunt een afspraak maken via wenbespaarteam@hotmail.com of bel met 06 10416396.

De Open Huizen Dag komt eraan!
Laat je inspireren en bezoek de opengestelde huizen.
Op zaterdag 10 oktober van 10:00 tot 15:00 kun je bij verschillende dorpsgenoten binnenkijken in hun huis met innovatieve en duurzame aanpassingen.
Het kan zijn dat je op je ronde al een energiecoach ontmoet waar je een afspraak mee kunt maken om in je eigen huis mogelijkheden te onderzoeken.

De Open Huizen Dag is een unieke kans voor ieder die interesse heeft in duurzaamheidsmaatregelen, bespaartips en een lager gas- en stroomverbruik. Nu kun je bij eigen dorpsgenoten zien welke mogelijkheden er zijn.

In verband met COVID is reserveren verplicht. En om de veiligheid van bewoners en bezoekers te waarborgen gaan we werken met tijdsblokken van 45 minuten.

Voor een overzicht van de deelnemende Open Huizen en wat daar te zien is, klik hier.
Reserveren is noodzakelijk en kan op www.wen.frl/openhuizendag of door te bellen met Evert Bok 06 18478224. Opgeven kan tot en met 7 oktober. Dus meld je gauw aan.

Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) vraagt geduld
De datum waarop bekend wordt welke gemeenten een Rijksbijdrage kunnen verwachten uit de regeling PAW is van 1 oktober uitgesteld naar een, op dit moment nog onbekende, latere datum.

Koninklijke belangstelling voor WEN
Het bezoek dat koning Willem Alexander en koningin Maxima op 17 september aan Zuidoost Friesland brachten stond in het teken van de Regiodeal. Er komt 15 miljoen van het Rijk voor de vier gemeenten om de leefbaarheid te bevorderen.
Met trots introduceerde burgemeester Ellen van Selm haar gemeente Opsterland. Ze legde een verbinding tussen landschap en geschiedenis -het Damshús Nijbeets was er- en de energietransitie waarbij WEN als voorbeeld diende.
Pieter de Kroon benadrukte dat de energietransitie alleen kan slagen, als elke burger meedoet en persoonlijk verantwoordelijkheid gaat dragen voor de noodzakelijke omslag. Zo kan het dorp energieneutraal worden.

Aansluitend legde hij ook de link tussen de turfwinning in het verre verleden en de opwek van groene energie nu. In beide situaties gaat het er om dat iedereen in de betreffende gemeenschap profijt heeft van de energiewinning. Honderd jaar geleden kwamen de arbeiders in opstand tegen de heersende macht die het zwarte goud voor eigen gewin liet delven. Anno 2020 spannen we ons als Wijnjewoudster coöperatie in om met elkaar groene energie op te wekken. Dus niet van bovenaf, waarbij (buitenlandse) investeerders met de winst weglopen, maar van onderop zodat inwoners van het dorp profiteren.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *