Nieuws van de Swingel

Net als de meesten van u heeft de Swingel ernstig te kampen met de gevolgen van het Coronavirus. Een aantal activiteiten kunnen niet doorgaan of staan op een laag pitje. Waar mogelijk, doch binnen de RIVM-richtlijnen, worden activiteiten door gezet.

Echter bestuurlijk is er allerminst sprake van windstilte. Wij zijn druk plannen aan het smeden voor de post-coronaperiode. Zo treffen we voorbereidingen voor het vieren van het 20 jarig bestaan van de Swingel (weliswaar 2020, maar het feest moet nog worden gevierd) en staat er in oktober 2021 een Oktoberfest op het programma. Ook zal er aandacht zijn voor toneel- (Tryater) en muziekvoorstellingen.

We zijn blij dat onze plannen voor het realiseren van een fitnessruimte kunnen worden afgerond. De vergunningskwestie met de gemeente Opsterland is opgelost, en rond 1 december gaat de fitnessruimte open. Zeer binnenkort hierover meer nieuws op deze website.

Op 24 oktober mochten we genieten van een prachtig concert van Roon Staal. Weliswaar met een klein publiek, maar het concert was prachtig.

Op dit moment is er veel aandacht voor de verbouwing die waarschijnlijk in de zomer 2021 zal worden uitgevoerd.

De Swingel verleent huisvesting aan vele verenigingen in ons dorp. Het betreft sportverenigingen doch ook verenigingen met andere activiteiten.
Alle verenigingen hebben het zwaar door de Coronaperikelen. Waar mogelijk probeert de Swingel deze verenigingen te helpen. Het zou fijn zijn dat na Corona de verenigingen weer groei en bloei gaan vertonen. Het zou fijn zijn als alle inwoners van ons dorp daaraan dan ook hun steentje bijdragen.

Op 28 november organiseert de Swingel in samenwerking met SportFryslân een fitheidstest. Een ieder kan daar gratis aan meedoen. Je ontvangt nog een brief met uitnodiging. Als de uitkomsten van deze test jje niet aan staan, kan je natuurlijk in de fitnessruimte je fitheid en conditie verbeteren. Daar is alle gelegenheid voor.

De uitslag van de Raboclubactie is inmiddels bekend. De Swingel ontvangt een bijdrage van € 436,49 voor het uitvoeren van het verlichtingsplan. Dank aan de Rabobank en dank aan een ieder die op ons project heeft gestemd.

Alex van der Meer
Stichting Dorpshuis Wijnjewoude

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *