Een sterke basisschool voor Wijnjewoude: stand van zaken december 2020

Persbericht van de directies van obs It Twaspan en cbs Votum Nostrum

In maart jl. hebben de voorzitters van de Medezeggenschapsraden van Votum Nostrum en It Twaspan en de bestuurders van Comprix en Adenium hun handtekening gezet onder de intentieverklaring tot de fusie van beide scholen. In januari 2021 zullen de beide Medezeggenschapsraden gevraagd worden in te stemmen met de fusie effect rapportage (FER). In deze rapportage wordt onder andere uiteengezet waarom beide scholen willen fuseren, welke afspraken er worden gemaakt voor het zittende personeel en hoe de fusie financieel wordt geregeld. Ook wordt hierin beschreven wat de contouren zijn van de fusieschool. Een belangrijke stap op weg naar een samenwerkingsschool voor alle kinderen van Wijnjewoude en omstreken. Vanaf schooljaar 2021/ 2022 gaat deze school van start.

De afgelopen maanden hebben ouders, leerkrachten en directeuren van beide scholen met elkaar gesproken over de visie op identiteit voor de fusieschool. Immers, een openbare en een christelijke school worden samengevoegd; het is belangrijk om goede afspraken te maken over de wijze waarop de fusieschool omgaat met levensbeschouwing. In januari 2021 vindt hierover besluitvorming plaats.

Inmiddels is bekend dat Sylvia Bron, op dit moment directeur van obs It Twaspan, de directeur van de fusieschool wordt. Natuurlijk onder voorbehoud van het doorgaan van de fusie.

De komende maanden staat de huisvesting van de fusieschool hoog op de agenda. Met de gemeente Opsterland vindt hierover overleg plaats.

Ook al speelt Corona ons parten, we werken met man en macht om er een prachtige school van te maken. Tijdens team dagen praten leerkrachten van beide scholen over de visie van de fusieschool en over gewenste lesmethoden. Ook hebben ze een kijkje bij elkaar in de klas genomen en gaan ze in gesprek over de gewenste manier van lesgeven.

De komende maanden zullen de contouren van de nieuwe school in Wijnjewoude duidelijk worden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze school een aanwinst zal zijn voor het dorp. We houden u op de hoogte.

We wensen u en uw dierbaren, mede namens de teams van beide scholen, mooie feestdagen en een goede start van 2021!

Sylvia Bron en Detmer Postma,
Directeuren van obs It Twaspan en cbs Votum Nostrum

Dit bericht is geplaatst in Scholen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *