WEN Stap voor Stap februari 2021

Plannen voor Proeftuin ter beoordeling naar gemeente
De afgelopen tijd heeft WEN, samen met de gemeente, hard gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst WEN-gemeente en aan concept plannen voor uitvoering van het Programma Aardgasvrije Wijken: de Proeftuin. Het is nu aan de gemeente om deze plannen te toetsen. Niet alleen aan de eigen gemeentelijke kaders maar ook aan de randvoorwaarden van het Programma Aardgasvrije Wijken. De Plannen van Aanpak beschrijven op welke manier we de doelstelling van de Wijnjewoudster Proeftuin, een energie neutrale toekomst voor het dorp, kunnen halen. Medio maart zullen deze in de Algemene Ledenvergadering van WEN besproken worden en begin april krijgen alle bewoners bericht.

Besparen
Hoe minder energie we gebruiken, hoe minder we duurzaam hoeven op te wekken. Dat is voor Wijnjewoude geen nieuws meer. In het energieplan uit 2018 is berekend dat over het hele dorp gezien een besparing van 45% op het gasverbruik nodig en haalbaar is. Dan kunnen met lokaal opgewekt groen gas de huizen in Wijnjewoude verwarmd worden.

Als we ons bewuster worden van de besparingsmogelijkheden in de keuzes, die we maken in ons dagelijks leven en wanneer we goed gaan isoleren kunnen we dat samen voor elkaar krijgen. En het scheelt flink op je energierekening.

Groengas opwekken met lokale rundveemest
We kunnen straks in de resterende warmtebehoefte voorzien door gebruik te maken van de mest van onze eigen veehouderijen. Via collectieve vergisting produceren we dan groengas. Dat heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan daarom zo de gasleiding in.
De boeren krijgen er een belangrijke rol bij als energieleverancier doordat zij hun mest voor vergisting aan het dorp uitlenen. Daarna gaat de vergiste mest gewoon over het land. Het levert de veehouders nog een beetje extra inkomen op, maar het vermindert ook flink de emissie van broeikasgassen uit de stal. Bovendien vormt deze verwerking een prachtig staaltje kringloop landbouw.

Alle Wijnjewoudsters profiteren van deze lokale energietransitie. En uit de uitkomsten van de werkgroep Leefbaarheid blijkt, dat dit kan zonder overlast voor de omwonenden, als alle technieken goed worden toegepast. WEN gaat hier overigens nog extra onderzoek naar doen, omdat we niets over het hoofd willen zien. We worden een groen dorp waar het goed wonen is en samen dragen we bij aan een duurzame toekomst voor onze kinderen.

In Wijnjewoude valt veel te leren
Het is niet voor niets dat Wijnjewoude is geselecteerd als Proeftuin voor aardgasvrij wonen. Verschillende gemeenten en de nationale overheid kijken met leergierige blikken naar ons burgerinitiatief, onze besparingsplannen en onze groengas plannen. En dat is terecht. We gaan in ons dorp met z’n allen een heel bijzonder avontuur aan. Er valt heel veel te leren over wat werkt en wat niet. En daarbij helpt ons de overheid met een miljoenen Proeftuinbijdrage.

Stimuleringsbijdrage voor alle huizen en bedrijfspanden
De Proeftuin geldt voor 8 jaar, dus tot en met 2028. WEN stelt voor om deze looptijd in twee periodes op te splitsen. De eerste ronde gaat naar verwachting in de week van 1 april van start. En dat is geen grap!

Vanaf dat moment kunnen alle eigenaren van woningen en/of bedrijven een stimuleringsbijdrage aanvragen voor het isoleren van hun woning of voor de aanschaf van energiezuinige systemen, apparaten, ledverlichting etc. Het voorstel van WEN is om voor elke woning € 2.000,- beschikbaar te stellen om goeie besparingsplannen van de bewoners te realiseren. De nadere details worden voor 1 april verder uitgewerkt, zie hiervoor de rubriek ‘Vragen en Antwoorden’ op onze site. Stel je vragen vooral en meld ook je ideeën en suggesties, dat helpt ons ook bij de verdere uitwerking.
Voor wat betreft de huurwoningen, de meeste zijn van Elkien, wil WEN een werkgroep van huurders samenstellen, die plannen uit gaat werken voor de huurders en de verhuurders. Onze projectleider Henk Deinum wil zijn deskundigheid inzetten om met elkaar tot goede voorstellen te komen, waarbij de stimuleringsbijdrage zowel voordelig is voor de huurder als de verhuurder. Er is al een eerste afspraak met Elkien gepland. Mochten er huurders zijn, die mee willen denken, meld je aan via de website of bel één van de bestuursleden.

Na de opening van de Proeftuin kan elke bewoner in postcodegebied 9241 een stimuleringsbijdrage aanvragen. Als er een voorkeur is om samen met anderen plannen te maken kan dat ook, want WEN wil alle buurten afzonderlijk benaderen. Binnenkort nemen we daarover contact op met de besturen van de buurtverenigingen en/of met mensen, die enthousiast zijn om in hun buurt een voortrekkersrol te vervullen. In mei kan de eerste buurt aan bod komen en daarna met tussenpozen van 4 tot 6 weken steeds een volgende.

Vers van de pers: nieuwe subsidieregeling voor Opsterlanders
De gemeente Opsterland heeft een nieuwe subsidieregeling voor alle inwoners van Opsterland voor (kleine) maatregelen die je na 3 februari 2021 hebt toegepast om energie te besparen. Je kunt € 70 terugvragen via de ‘Subsidie Reductie Energieverbruik gemeente Opsterland’. Voor alle duidelijkheid: deze subsidieregeling staat volledig los van de hierboven aangekondigde Stimuleringsbijdrage Proeftuin voor inwoners van Wijnjewoude.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de eigen investering van de eigenaar/bewoner minimaal € 70 zijn. De maatregelen moeten eerst zijn betaald en uitgevoerd voordat je de subsidie kunt aanvragen. Dus als je overweegt om de knoppen van je radiatoren te vervangen, een pompschakelaar op je vloerverwarming te installeren, je oude tl-buizen in je garage te vervangen door led of kieren in ramen en deuren te dichten, is dit een mooie kans. Er zijn in totaal 1.000 vouchers beschikbaar voor inwoners van Opsterland. Dus wees er snel bij, anders vis je achter het net.
Voor informatie over de maatregelen die je kunt nemen en het aanvragen van de voucher ga naar RRE subsidieregeling Opsterland | Duurzaam Bouwloket.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *