Verbouwing en ander Swingel-nieuws

Dat er nog steeds geen uitzicht is op een soort einde van de Coronacrisis valt ook het bestuur van de Swingel zwaar. Datgene waar je voor bestaat kun je geen handen en voeten meer geven. Sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten vinden geen doorgang, terwijl steeds duidelijker wordt dat samenkomen en samen dingen-doen-en-beleven essentiële behoeften zijn.
Doch we gaan niet bij de pakken neer zitten en blijven als “jouw Swingel” actief. Is het niet voor nu, dan wel voor de toekomst.
Zo worden er voorzichtig plannen gemaakt om zodra Corona dit toelaat en Rutte dit toestaat een feestelijke bijeenkomst voor alle jeugd van Wijnjewoude te organiseren. Weer bij elkaar komen, los van de beeldschermen, en lekker feesten. Hou de website van de Swingel in de gaten.

Bestuursuitbreiding
We zijn erg blij te kunnen melden dat Nina Hiddema ons bestuur komt versterken. Nina is in het dagelijks leven directeur van Omrop Fryslân, en woont sinds enige tijd in Wijnjewoude.

Fitness
Ten aanzien van de fitness verwachten we dat we in de maand april weer ruimte krijgen om open te gaan. Natuurlijk heel anders dan we ons bij de start van de fitness hadden voorgesteld. In de maand maart krijgt iedereen die zich heeft ingeschreven een toegangsdruppel voor het gebouw. Tevens ontvang je nadere instructies aangaande de wijze waarop we de fitnessactiviteiten in de Swingel weer op gang brengen. De kosten van de toegangsdruppel bedragen € 10,–. Dit bedrag zal in april van je bankrekening worden afgeschreven. Het genoemde bedrag is een soort statiegeld. Lever je de druppel ooit weer in dan krijg je de €10,– weer terug. Wat betreft de inning van de contributievergoeding zal deze nu ingaan, drie maanden nadat fitness weer mogelijk is. Dit omdat u de afgelopen maanden weinig heeft kunnen genieten van de gratis periode. Op de www.wijnjewoude.net zal, zodra het kan, bekend worden gemaakt wanneer de fitvaardigheidsactiviteiten zullen plaatsvinden.

Vrienden van de Swingel
In het jaar 2020 is het door diverse oorzaken, waarvan corona de belangrijkste was, niet gelukt de donaties voor “de vrienden van de Swingel” te incasseren. De incasso voor 2020 zal nu in april 2021 plaatsvinden. In oktober zal de donatie 2021 worden geïncasseerd. Wij gaan ervan uit dat de vrienden van de Swingel kunnen instemmen met de hier voor beschreven aanpak.

Bouwactiviteiten
Rond 1 mei streeft het bestuur een aanvang te kunnen maken met een aantal verbouwingsactiviteiten aan de Swingel. Naast uitbreiding van keuken en berging wordt gestreefd naar een modernisering van het exterieur en optimalisatie van isolatie.

Namens het bestuur van de Swingel
Alex van der Meer

artist impression verbouwing MFC de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *