WEN Stap voor Stap maart 2021

Opening Proeftuin 3 april
Op zaterdag 3 april kun je om 11 uur online getuige zijn van de opening van de Proeftuin voor een aardgasvrij Wijnjewoude.
In een kort en verrassend programma maak je mee hoe ons hele dorp eervol wordt verrast met een mooie Stimuleringsbijdrage Energiebesparing voor alle inwoners. Dus zorg dat je om 11 uur klaar zit aan je computerscherm met een kopje koffie of thee en laat je verrassen. De techniek wordt verzorgd door Sa! en het programma is te volgen op www.wen.frl

Voorbereiding in volle gang
Om in april te kunnen starten met de Proeftuin moet er nog wel wat gebeuren. We zijn nog in overleg met de gemeente over onze plannen. Ondertussen zijn we druk met de praktische uitwerking van de diverse onderdelen. Zoals de Regeling voor de Stimuleringsbijdrage, de lijst van subsidiabele maatregelen, het aanvraagformulier, het updaten van de website en het opleiden en inwerken van de energiecoaches etc.
Op onze site staan al diverse Vragen en Antwoorden over de Proeftuin. Heb jij een andere vraag, mail die naar info@wen.frl.

Stimuleringsbijdrage op maat
Het WEN voorstel gaat ervan uit dat elke bewoner de verduurzamingsbijdrage van tweeduizend euro op geheel eigen wijze inzet. Dus passend bij de mogelijkheden van zijn woning, zijn portemonnee en zijn wensen. De bewoner houdt de regie en kan waar gewenst ondersteund worden.

Kans voor lokale ondernemers
De Stimuleringsbijdrage voor de verduurzaming van alle woningen in ons dorp levert ongetwijfeld veel werk voor bouwbedrijven, installatietechnici, schilders etc. Daarom kunnen lokale ondernemers zich met een korte tekst met logo presenteren op www.wen.frl

Digitale Ledenvergadering op 15 maart; meld je aan!
In verband met de coronabeperkingen wordt de Algemene Ledenvergadering dit keer digitaal gehouden. Je kunt deelnemen via Teams. Als je overweegt om deel te nemen, meld je dan tijdig aan via info@wen.frl zodat we je de toegangslink kunnen sturen. Net als altijd is ook deze WEN vergadering openbaar.
De belangrijkste agendapunten zijn de plannen rond besparen en de Stimuleringsregeling waarbij elke bewoner een waardebon krijgt van € 2.000 voor het verduurzamen van zijn/haar woning of bedrijf. We nemen je graag mee in de belangrijkste overwegingen en achtergronden waarbij iedereen profiteert. Ook de samenwerking met de gemeente krijgt aandacht.

Nieuwsbrief en digitale bereikbaarheid van leden
WEN stuurt maandelijks een nieuwsbrief naar leden en belangstellende volgers. Mocht jij die niet in je mailbox aantreffen terwijl je wel lid bent, kijk dan eens in je map ‘spam’ of ‘ongewenst’. Markeer de nieuwsbrief als ‘niet ongewenst’ zodat je hem in het vervolg gewoon in je inkomende map ontvangt. Bovendien krijg je dan ook persoonlijk de uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 15 maart.

Mestvergister zonder overlast
Zoals we in de vorige Bân schreven heeft de werkgroep Leefbaarheid van Klein Groningen en WEN destijds geconcludeerd, dat een mono-mestvergister geen overlast hoeft te veroorzaken, als alle technieken goed worden toegepast.
In de Bân van januari riep Westkant op om deel te nemen aan de werkgroep Leefbaarheid 2.0. Deze werkgroep was het resultaat van de recente tweede dialoogsessie van gemeente, buurtvereniging Klein Groningen, Westkant en WEN. De werkgroep zou vooral aandacht besteden aan verschillende locatie-opties voor vestiging van een of meer mono-mestvergisters. Inmiddels heeft Westkant besloten niet te zullen participeren in deze werkgroep Leefbaarheid 2.0.

WEN concludeert dat nog niet iedereen er vertrouwen in heeft dat een mono-mestvergister geen overlast veroorzaakt. Daarom komt er zo nodig extra onderzoek op alle punten, zodat de groengas productie voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen. Dit onderzoek wordt uiteraard met iedereen in het dorp gedeeld.
Als blijkt dat mestvergisting zonder overlast mogelijk is, gaan we door met onze plannen om ons dorp aardgasvrij te maken en zoeken we samen met het dorp de meest geschikte locatie. Daarna vragen we de omgevings- en bouwvergunning aan. In die fase zullen de aanwonenden uiteraard betrokken worden bij alle vervolgstappen.

Het kan zijn dat er ook na alle onderzoek toch verschil van mening blijft bestaan over de uitkomst en dat niet iedereen overtuigd is dat WEN zorgvuldig gehandeld heeft. Een aantal mensen heeft al aangegeven dat men, los van de uitkomsten van nader onderzoek en afgegeven vergunningen, via juridische procedures de eventuele bouw wil tegenhouden.
Het mooie van dit land is dat iedereen de procedures en vergunningen bij de rechter, desnoods tot aan de Raad van State, kan laten toetsen. En het is niet eens zo gek, want als het WEN-plan deze toets niet kan doorstaan, is het maar goed dat de bouw niet doorgaat. En als de bezwaren afgewezen worden, is dat een compliment voor WEN: de coöperatie heeft zorgvuldig gehandeld en er kan gebouwd worden.

Houtstook kan overlast veroorzaken
Ons bereiken zo nu en dan berichten over hinderlijke uitstoot van houtkachels. Bij sommige mensen kan dit zelfs flinke gezondheidsproblemen veroorzaken.
Het RIVM geeft een stookalert af, waarop jij je als houtstoker kunt abonneren. Bij een stookalert krijgen abonnees rond 12.00 uur een bericht via email en weten zij wanneer stoken niet verantwoord is. Zie ook https://www.rivm.nl/stookalert
Hout- en pelletkachels staan niet in de lijst van subsidiabele verduurzamingsmaatregelen in de concept-regeling voor de Stimuleringsbijdrage.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *