Dorpssteunpunt en buurtbemiddeling

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand
loopt of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van inwoners van uw gemeente aantasten. De belangrijkste doelstellingen van buurtbemiddeling zijn: het herstellen van de onderlinge communicatie, het bevorderen van het wederzijdse respect, het benoemen van de gezamenlijke belangen en toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling is een landelijk project vanuit het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het CCV is er voor alle zaken die te maken hebben met de coördinatie, kwaliteitsborging, monitoring, doorontwikkeling en registratie van buurtbemiddeling. Getrainde vrijwillige bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen. Zij spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en geven geen adviezen. Zij begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen en samen zelf een oplossing te bedenken waar ze allebei tevreden over zijn. De methode werkt het beste in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid.

Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan de betrokkenen willen of kunnen. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een oplossing te vinden.
– Stap 1: telefonisch gesprek met coördinator over de situatie en de mogelijkheden
van buurtbemiddeling
– Stap 2: persoonlijk gesprek met twee buurtbemiddelaars
– Stap 3: de buurtbemiddelaars hebben een gesprek met de buren
– Stap 4: een gezamenlijk gesprek onder leiding van de bemiddelaars op een neutrale plek (wanneer beide hier voor open staan)
– Stap 5: telefonische nazorg

Kader Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten tussen buurtgenoten in de dagelijkse leefsfeer. Het gaat om situaties die in beginsel te licht zijn voor formeel optreden door politie en/of justitie. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over: geluidsoverlast, erfscheiding, tuin- en buitenproblemen, overlast door kinderen/ huisdieren, vernielingen, rommel bij de woning, stankoverlast, parkeeroverlast, bejegening (pesterijen, roddelen etc.).

Stichting Scala Buurtbemiddeling
Moskampweg 3-5, Oosterwolde
Tel. 06 54 35 08 55 of 0516 567220
www.scala-welzijn.nl | e-mail: buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

Als het in verband met de coronamaatregelen weer mogelijk is, zijn wij als Dorpssteunpunt weer alle even weken op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de Swingel. U bent van harte welkom voor een praatje en een bakje koffie/thee.

Vriendelijke groet,

Martje, Grietzen, Alie, Joop, Aldert en Appie

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *