WEN Stap voor Stap april 2021

Online opening Proeftuin aardgasvrij
It giet oan! Op zaterdagochtend 3 april jl. is de Proeftuin geopend! De happening werd door 270 mensen gevolgd via een livestream verzorgd door Sa! De livestream is hier terug te zien.

Mooie bijdrage helpt
Het Wijnjewoudster Proeftuin-plan levert elke bewoner een mooie stimuleringsbijdrage voor energiebesparing op van maar liefst 2000 euro. Daarmee kan elke bewoner op geheel eigen wijze maatregelen nemen. Dus passend bij de mogelijkheden van zijn woning, zijn portemonnee en zijn wensen. De bewoner houdt de regie en kan waar gewenst ondersteund worden.

Wil je meer weten over de Proeftuin Aardgasvrij Wijnjewoude? Op www.wen.frl staat een kort filmpje en ook diverse vragen met antwoorden over de Proeftuin en over de stimuleringsregeling voor energiebesparing.

Lokale ondernemers laat je zien op ‘de merke’
Het isoleren en verdere verduurzaming van onze woningen levert veel werk op voor bouwbedrijven, installatietechnici, schilders, elektrowinkels etc. Het zou mooi zijn als dat vooral aan lokale ondernemers wordt gegund. Om onze ondernemers een kosteloos podium te bieden, introduceert WEN op haar website de rubriek ‘de merke’. Hier kan de ondernemer zichzelf en zijn speciale actie of aanbieding presenteren. Stuur daarvoor een mailtje aan info@wen.frl of bel met Frans Pool.

Digitale Ledenvergadering goed bezocht en interessant
Het was even wennen om elkaar op het scherm te ontmoeten. Toch kon ieder die dat wilde zijn zegje doen via de microfoon of de chat. Het ging voornamelijk over Wijnjewoude als Proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De levendig geïllustreerde presentatie van projectleider Tina Hulst over de plannen voor besparen en de stimuleringsbijdrage maakte de leden enthousiast. Het concept verslag van de ALV en de presentatie van Tina bekijk je hier.

Subsidie zonneweide
Onze subsidieaanvraag voor de zonneweide van 1,5 ha aan de Tolleane is toegekend. Deze SDE++ subsidie, waarbij de stroomprijs wordt gegarandeerd, heeft een looptijd van 15 jaar. De productie moet uiterlijk op 1 april 2022 starten. Prachtig nieuws! Nu kunnen we aan de slag en kan het dorp ervan profiteren.
De ecologische inrichting met hogere plaatsing en meer ruimte tussen de panelen biedt goede kansen voor versterking van de biodiversiteit op het terrein Zo zijn er al ideeën ontstaan voor een bloemenweide met bijenkasten. We zullen de omwonenden binnenkort uitnodigen om samen de groene details verder ‘in te kleuren’.

50e klant Energie VanOns
Steeds meer Wijnjewoudsters met een groen hart kopen hun 100% groene, lokaal opgewekte en betaalbare energie bij Energie VanOns. Dat is goed voor het klimaat en de leefbaarheid van ons dorp. Want voor elke klant ontvangt WEN een jaarlijkse vergoeding van 75 euro om te besteden aan duurzame en sociale projecten.
WEN stelt voor om het bedrag van ca 3000 euro dat inmiddels beschikbaar is, te besteden aan een elektrisch bezorgautootje voor de toekomstige supermarkt, waaraan hard wordt gewerkt. Vanzelfsprekend hopen we dat veel meer inwoners klant worden bij Energie VanOns. Het is een eerlijk, groen en klantvriendelijk energiebedrijf met korte lijntjes en ook speciale aandacht voor ondernemers. De 50e WEN-klant wordt binnenkort in het zonnetje gezet.

Ervaringen met de mono mestvergister van familie Stokman
Bij de familie Stokman in Koudum werd vorig jaar een mono mestvergister gebouwd. Een tweetal buren van Stokman brachten een bezoek aan de vergister. Ze wilden in hun dorpskrant een verhaal schrijven over Stokman’s plannen voor mestvergisting en groengasproductie. En wat bleek, zonder dat deze buren het door hadden was de vergister inmiddels al wekenlang volop in bedrijf. Het verhaal van de buurmannen (met daarbij een downloadknop voor alle technische ins en outs) kun je lezen onderaan op de pagina Groengas uit rundveemest op wen.frl. Verder vind je op deze pagina een informatief filmpje over Stokman’s installatie. En ook een verwijzing naar allerlei vragen over mestvergisting en groengas. Want dat dit onderwerp sterk leeft, zoveel is duidelijk.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *