Berichten van Plaatselijk Belang

Beeld je in dat je leeft in een land dat bezet is. Waarin iedereen die tegen de bezetting in opstand komt zonder pardon wordt geëxecuteerd of gedeporteerd. Zou jij onderduikers in huis nemen? Zou jij het weinige eten dat je hebt delen? Zet jij je eigen leven en dat van je geliefden op het spel voor mensen die je niet kent?

Het is bijzonder dat wij opgroeien met de laatste generatie die de Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt. Wij kunnen de verhalen nog uit eerste hand horen. Er komt een tijd dat dat niet meer kan. Vind je het moeilijk om te beseffen hoe het is om in oorlog te leven? Om je te verplaatsen in hen die hun eigen leven op het spel zetten voor een ander? De jongste generatie zal de Tweede Wereldoorlog alleen kennen van boeken en zwart-wit filmpjes. Daarom roep ik je op om de herinnering levend te houden. Ga het gesprek aan met hen die de oorlog hebben meegemaakt. Luister naar hun verhalen. Neem ze in je op, voel de emoties en vooral: geef die verhalen door. Op 4 mei herdenken wij mensen die zijn gestorven voor onze vrijheid, in de Tweede Wereldoorlog en daarna. Herdenken is meer dan stil zijn. Herdenken is het levend houden van verhalen over onze vrijheid. Herdenk, zodat je op 5 mei je vrijheid kan vieren.

Theo van Linde
Voorzitter

Dodenherdenking
Vorig jaar hebben wij in meerdere opzichten een gedenkwaardige dodenherdenking gehouden. Ten eerste omdat het vorig jaar 75 jaar geleden was dat we werden bevrijd. Ten tweede omdat we de herdenking niet met elkaar bij het monument konden beleven. Ook dit jaar kunnen wij nog niet fysiek met elkaar herdenken bij het monument.

Op 4 mei zal de herdenking wederom in aangepaste vorm plaatsvinden. Bij het monument zal er een kranslegging zijn, een gedicht worden voorgedragen, het taptoesignaal zal worden gespeeld, de klokken zullen worden geluid en het Wilhelmus zal klinken. Deze herdenking zal live te volgen zijn op internet. Via deze link (https://youtu.be/zfwGljqpV9Q) is de herdenking op 4 mei vanaf 19:50 uur live te volgen. De uitzending zal online blijven staan, dus later terugkijken is ook mogelijk. Wij willen hierbij iedereen oproepen om niet naar het monument te komen om te herdenken. De herdenking is dit jaar zorgvuldig voorbereid en zal door een minimaal aantal mensen worden georganiseerd. Helaas is er geen plek voor andere aanwezigen en om te voorkomen dat we mensen weg moeten sturen willen we je vragen thuis te blijven en daar de herdenking online te volgen. We vragen je wel om de vlag halfstok te hangen.
Wij hopen dat wij een herdenking kunnen organiseren die recht doet aan het leed van de slachtoffers en hun nabestaanden, en aan de dankbaarheid voor de vrijheid die wij nu hebben.

Bevrijdingsdag
Wij hopen dat op 5 mei massaal de vlag zal wapperen in Wijnjewoude. Vorig jaar werden we bezocht door de bevrijdingstocht van Omrop Fryslân en werd ons dorp opgefleurd door prachtige straattekeningen. Dit jaar is er geen Omrop Fryslân, maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen ‘street art’ hoeft te komen. Dus leef je uit en versier je stoep en oprit met mooie kunstwerken. Het is immers feest, vier je vrijheid!

Contributie-inning
In de maand mei zal de automatische incasso plaatsvinden van het lidmaatschapsgeld. Degenen die een machtiging tot automatische incasso hebben ingevuld kunnen dus deze maand een afschrijving verwachten.

Aardgasvrij wonen
Inwoners van de gemeente Opsterland worden gevraagd naar hun situatie over aardgasvrij wonen via een online enquête. De gemeente neemt de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021.
De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook de OWO-gemeenten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas.
Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij de komende 30 jaar gaat aanpakken. Hiervoor is de inbreng van inwoners belangrijk. Er kan immers niet worden besloten welke buurten er klaar voor zijn -of juist nog niet- zonder te weten wat er al wordt gedaan door de inwoners aan aardgasvrij wonen en wat de
meningen en verwachtingen hierover zijn. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die de gemeente de komende maanden gaat opstellen.

De enquête staat nog twee weken online. Inwoners vinden de enquête en meer informatie via de website van de gemeente: www.opsterland.nl/warmtetransitie.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *