WEN Stap voor Stap mei 2021

De livestream van het vrolijke openingsevent op zaterdag 3 april is op maar liefst 270 schermen gevolgd. Dat zijn mooie kijkcijfers. Heb je het gemist? Geen nood, je kunt het op www.wen.frl bekijken.
Met ’s werelds eerste elektrische vrachtwagen werden ruim 900 waardebonnen van €2.000,- voor verduurzaming van alle woningen ons dorp binnengereden.

Daarnaast aanvaardde WEN de proeftuinopdracht om groen gas te produceren uit de mest van lokale melkveehouderijen. Het groengasplan vormt één van de twee pijlers onder de Proeftuin. De andere is de ambitie om als dorp ca 45% op gasverbruik te besparen.

Het groengasplan werd symbolisch overgedragen aan melkveehouder Marco Pool en zoon Erik, die de deelnemende boeren vertegenwoordigden.

De eerste twee waardebonnen met de € 2.000,- stimuleringsbijdrage voor energiebesparing werden aangeboden aan drie generaties Sijtsema. Met een windmolentje in de hand symboliseerden de dochtertjes de toekomstige generaties in een groen Wijnjewoude.
Voorafgaand had Marco Tadema de livestream in het dorp aangekondigd via zijn podiumaanhanger met geluidsinstallatie op zonne-energie. Als openingsact zong hij zijn zelfgeschreven proeftuin lied “De proeftún giet begjinne, en we geane der fol tsjinoan. Mei izersterke plannen, springe we út de bân”

Aansluitend bezorgde het WEN-team bij alle adressen de waardebon met € 2.000,- stimuleringsbijdrage. Daarmee kan elk huishouden zelf bepalen wat de volgende stap in de verduurzaming van de woning zal worden.

Vliegende start stimuleringsregeling
Drie weken na de opening van de Proeftuin zijn er al 16 aanvragen voor een bijdrage voor energiebesparende maatregelen binnengekomen van zowel eigenaren als huurders.
Naast bewust energiegebruik heeft de stimuleringsregeling vooral tot doel om samen gas te besparen door isolatie en door de woning en ook tapwater duurzaam te verwarmen.

Een belangrijk tweede doel is dat er beweging komt in het dorp waarbij we elkaar helpen en motiveren om (verder) te verduurzamen. WEN biedt ondersteuning met buurtacties en energiecoaches. De regeling vind je op de site. Heb je nog vragen, mail dan naar besparen@wen.frl of bel met Frans Pool, tel.: 06 57584354.

Buurtacties
Het is de bedoeling om in het hele dorp per buurt aan de slag te gaan met besparingsacties. Dat kunnen voorlichtende activiteiten zijn maar ook leuke acties om elkaar te stimuleren tot energiebesparing, of om ervaringen te delen. Met de Russchenreed wordt overlegd om in deze buurt te starten met besparingsacties. Eerst wordt dan geïnventariseerd wat de behoefte van bewoners is. Vervolgens kunnen buurtbewoners acties op touw zetten, waarbij ze door WEN ondersteund worden.

Proeftuin om van te leren
Er valt enorm veel te leren van Proeftuin Wijnjewoude. Niet alleen van werkvormen (wat werkt wel en wat niet) maar ook leren van de nieuwe samenwerking tussen gemeente en burgerinitiatief. Immers het gaat in Wijnjewoude om een beweging van onderop. Er is nog geen andere proeftuin die op deze leest is geschoeid.
Het gaat dan ook om de rollen. WEN voert uit binnen de kaders die het college van B&W bepaald hebben en de raad controleert het functioneren van het college.

Draagvlak voor mestvergisting
Net als de gemeente Opsterland gaat WEN voor mestvergisting zonder overlast en met draagvlak. Immers een dorpscoöperatie zoekt het beste voor de dorpsgemeenschap.
We hebben de eerste stap gezet samen met de werkgroep Leefbaarheid van Klein Groningen en WEN. Uit de rapportage van onafhankelijk voorzitter Arjen Bosch en onafhankelijk deskundige Alfred Nijenhuis bleek dat groen gas productie zonder overlast voor de buurt mogelijk is. Voorwaarde is dat de nieuwe technieken goed worden toegepast.
Er komt nu een vervolg in de werkgroep Leefbaarheid 2.0 waarin de conclusies van de eerste werkgroep verder worden uitgewerkt. WEN gaat ook nog een keer onderzoek doen naar de beste locatie en de beste methode voor groen gas productie. De nieuwe werkgroep, waarvoor de gemeente meer buurtverenigingen in het buitengebied stimuleert deel te nemen, wordt daarbij betrokken.

Webinar Energieneutraal verbouwen
Waar te beginnen als je je huis wilt verduurzamen? Eerst zonnepanelen plaatsen? Of is het toch slimmer om eerst de woning te isoleren? Of direct investeren in een warmtepomp?
De gemeenten in Zuid Oost Friesland hebben een korte onlinecursus van 1 uur georganiseerd. Heb je dit gemist? Je kunt de cursus nog zien op www.sa24.nl/webinar.

Laten we een beetje op elkaar letten
Gevoelens van boosheid en onmacht kunnen een mens tot ongewenste daden brengen waar een ander materieel en/of emotioneel schade van ondervindt. Zo zijn er meermalen vernielingen toegebracht aan het hekwerk van het Energiepark aan de Tolleane en is er dreigende taal gesproken richting onze voorzitter.
WEN hoopt dat als we een beetje op elkaar letten, we elkaar kunnen helpen beter om te gaan met verschillende zienswijzen. Het zou mooi zijn als meningsverschillen gewoon besproken kunnen worden. WEN nodigt daartoe van harte uit.

Bloemen en bijen rond de zonneweide
Heb jij ook zin om in een klein groepje mee te denken over een natuurvriendelijke inrichting van de zonneweide aan de Tolleane? Laat het weten via info@wen.frl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *