Onthulling naam van de nieuwe dorpsschool Wijnjewoude

Er is een namencommissie gevormd met van beide scholen één ouder en één leerkracht. Ook de directeur, Sylvia Bron zat hierbij. Van Votum Nostrum waren dit Margriet Tolsma als ouder en Greethilda van der Velde als leerkracht. Van It Twaspan waren dit Nynke Lipjes als ouder en Henny Hoekstra als leerkracht.

We vonden het belangrijk dat zowel kinderen, ouders als dorpsbewoners de kans kregen om mee te denken. We willen iedereen daarom ook erg bedanken voor de leuke en creatieve inzendingen.

Aan ons was de taak om uit al deze prachtige namen een keuze te maken. En dat is ons gelukt! Nynke heeft alle namen geïnventariseerd en een anonieme lijst gestuurd naar de overige leden. Hiervan zijn er na verschillende rondes ‘duimpje omhoog, duimpje omlaag’ nog vijf namen overgebleven.

Deze top 5 is vervolgens door medewerkers van Comprix gecheckt. Hierbij valt te denken aan beschikbare domeinnamen, websites. Ook is er gekeken of er andere basisscholen, speeltuinen, campings etc. bestaan met dezelfde naam. Uiteindelijk heeft ieder lid van de commissie individueel, met de informatie van van Comprix, een 1e, 2e, 3e, 4e en 5e keus aangegeven. Hier is uiteindelijk dé naam uit gekomen.

Een naam waar we trots op zijn, blij van worden en waarvan wij vinden dat het goed past bij de visie van de school.
En de naam is:

Skoalle De Sinnewizer

De zon staat te stralen in de lucht met in het midden van het dorp een school met stralende kinderen. De kinderen komen als zonnetjes op school, gaan steeds meer stralen, worden wijzer door alles wat ze leren. Uiteindelijk verlaten ze stralend de school en slaan hun vleugels uit. De school heeft ze wijzer gemaakt en heeft ook meegeholpen aan de richting die ze op gaan. Welke richting het kind ook kiest Skoalle De Sinnewizer heeft deze stralende kinderen geholpen bij hun keus!

Graag willen we Nynke Lipjes bedanken voor het bedenken van de naam.

24 augustus as om 8.30 uur wordt de school, op een feestelijke manier, officieel geopend door de wethouder van Opsterland. Hierbij zal hij het nieuwe bord met het nieuwe logo onthullen. Dit is tevens de eerste schooldag na de zomervakantie van het nieuwe schooljaar.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *