WEN Stap voor Stap juli 2021

Met de HR-ketel bijna 50% gas besparen. Het kan eenvoudig en voordelig door er een hybride warmtepomp aan te koppelen.
Op woensdag 7 juli kun je er alles over te weten komen. Die dag staat de demonstratiebus van Daikin tussen 14.00 en 21.30 uur voor MFC De Swingel. Je kunt de warmtepomp bekijken en horen hoe het klinkt als hij in werking is. Binnen in de Swingel is een presentatie en kunnen al je vragen beantwoord worden.

De hybride warmtepomp combineer je met je bestaande HR ketel, zodat die op koude winterdagen toch zorgt voor een aangenaam warm huis.
Het hybride systeem is daarom heel geschikt voor een ouder niet optimaal geïsoleerd huis. Er zit een flinke rijkssubsidie op en met inzet van de stimuleringsbijdrage kun je (afhankelijk van jouw huis en wensen) al een instapmodel hybride warmtepomp kopen met een eigen investering van ca € 800,-. Dat heb je, ondanks dat je met een hybride warmtepomp flink meer stroom verbruikt, in twee á drie jaar terugverdiend. Bekijk het voorbeeld op www.wen.frl/kijken-bij-de-buren

Win kaarten voor Wold Cup schaatsen in Thialf

Als partner voor schaatsend Nederland stelt Daikin aan Wijnjewoude 2 VIP kaarten en maar liefst 20 toegangskaarten beschikbaar voor wedstrijden in Thialf. Je kunt een setje winnen door tijdens de inloopdag deel te nemen aan de prijsvraag. Om je kansen te vergroten kun je je alvast voorbereiden. De antwoorden vul je 7 juli op het prijsvraagformulier in.
————
Hier zijn de vragen:
1. Wat is een betere investering als je HR-ketel aan vervanging toe is: een nieuwe HR ketel of een nieuwe HR-ketel in combinatie met een hybride warmtepomp?
2. Op welke 2 energiebronnen werkt een hybride systeem?
3. Hoeveel procent gas kan een huishouden gemiddeld besparen met een hybride warmtepomp?
4. Stel je schaft een hybride warmtepomp van € 4.600,- aan en maakt daarbij gebruik van de subsidie van de overheid en de stimuleringsbijdrage van WEN, hoeveel moet je dan nog zelf investeren? (Tip: kijk op wen.frl).
5. Hoeveel decibel geluid maakt een (Daikin) warmtepomp tijdens normaal gebruik?
————-

Filmpjes besteding stimuleringsbijdrage
Verschillende dorpsgenoten hebben al heel diverse verduurzamingsmaatregelen toegepast gebruikmakend van de waardebon van € 2.000. Van een aantal hebben we filmpjes gemaakt als inspiratiemateriaal. Bekijk ze op hier. Deze serie wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Vervangen cv-ketel
Let op: Vervanging van een heel oude CR- of VR-ketel door een nieuwe HR-ketel valt onder de Stimuleringsregeling. Dat geldt niet voor vervanging van een bestaande HR-ketel omdat daarbij de besparing gering is. Wel is het verstandig om, als de ketel vervangen moet worden, gelijktijdige de aanschaf van een hybride warmtepomp te overwegen. Vanwege de ISDE subsidie en met inzet van de stimuleringsbijdrage kun je met een geringe eigen investering een flinke gasbesparing realiseren. Die extra investering heb je er in enkele jaren uit. Kom op 7 juli je licht opsteken.

Uitval zonnepanelen
De meldingen van uitval tijdens de zonnigste uren hebben als rode draad dat, daar waar geen sprake is van zwakte in het eigen systeem, het net de grote hoeveelheid terug geleverde stroom niet goed aan kan. Deze overbelasting doet zich inmiddels op meerdere plekken in Friesland voor en versterking van het net kan nog enkele jaren duren. Hoewel WEN hier met Liander over gesproken heeft, is het altijd verstandig zelf ook een klacht te sturen naar het spanningsloket van Liander. Als tijdelijke oplossing kan de netbeheerder serieuze problemen via aanpassing aan de buurttransformator enigszins beperken.

Praat mee in Klankbordgroep Wijnjewoude Energie Neutraal
Nu Wijnjewoude Proeftuin is geworden en daarvoor een rijksbijdrage van miljoenen toegekend heeft gekregen wil WEN haar beleid graag met het hele dorp bespreken.
Het gaat daarbij om energiebesparing, verduurzaming van alle (ook huur)woningen en bedrijven, grootschalige opwek van elektriciteit, productie van groengas uit lokale rundveemest, opslag van energie etc.

We stellen voor om een klankbordgroep in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, ondernemersvereniging, alle buurtverenigingen en jongeren (werkgroep PB). Een uitnodiging voor deelname aan deze klankbordgroep is inmiddels aan de verenigingen verzonden.

Op woensdag 1 september staat een eerste overleg van deze klankbordgroep gepland in MFC De Swingel van 20.00 tot 22.00 uur. We hopen dat, op zo’n manier, over de volle breedte van het dorp meegedacht en -gestuurd gaat worden richting een energieneutraal Wijnjewoude.

Voel jij je niet aangesproken via één van de verenigingen maar wil je graag meepraten? Je bent meer dan welkom! Laat het ons weten via info@wen.frl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *