WEN Stap voor Stap September 2021

Hebben het extreme weer en de berichten over klimaatverandering jou deze zomer ook aan het denken gezet? En wil je bewuster bijdragen aan een groene en veiliger toekomst?
Ook WEN zet zich hiervoor actief in. Het bespaarteam kan je ondersteunen bij het maken van slimme plannen voor het energiezuiniger maken van je huis.

Win-win voor bewoner, dorp en klimaat
De proeftuinsubsidie is aan Wijnjewoude toegekend om aardgasvrij te worden door energiebesparend gedrag te stimuleren, alle gebouwen te verduurzamen én groengas op te wekken. De proeftuin betekent ook dat we mét en van elkaar willen leren. Daarnaast heeft de Proeftuin aanpak ook een landelijk leereffect. Wat werkt wel en wat werkt niet. Immers het is dringend nodig dat we met elkaar minder CO2 uitstoten.
Gelukkig maar dat energiebesparing ook financiële besparing tot gevolg heeft. En bovendien geven de meeste maatregelen meer comfort en wordt de waarde van de woning hoger.
Win-win voor bewoner, dorp en klimaat

Hoe staat het met de stimuleringsregeling
Sinds de opening van de Proeftuin op 3 april en de daarbij behorende stimuleringsregeling hebben ruim 110 huishoudens al een aanvraag ingediend. De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage (CAS). Als er vraagtekens zijn, neemt de CAS of het WEN Bespaarteam contact op met de aanvrager, voordat de aanvraag wordt goedgekeurd.
De ervaring leert dat het op enkele punten niet helemaal goed gaat met de aanvragen. Dit betreft
• het moment van aanvragen
• de maatregelen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd
• het gebruikmaken van de mogelijkheden van rijks- en provinciale subsidies.

LET OP! Eerst aanvragen, dan pas uitvoeren.
Het gaat soms mis met het moment waarop de aanvraag wordt ingediend. Volgens de regeling (artikel 1.7) moet je wachten met het uitvoeren van de maatregel(en) totdat je aanvraag is goedgekeurd. De reden hiervoor is, dat WEN graag wil dat je vooraf overlegt met deskundigen, buren of dorpsgenoten met ervaring.
Dan wordt de kans op een beter resultaat voor jezelf en het dorp groter!
Bij nader inzien kan namelijk blijken dat isolatie, een (hybride) warmtepomp of een zonneboiler een beter alternatief is dan het plaatsen van zonnepanelen; zowel voor jouw portemonnee als voor de doelstelling om het gasverbruik in het dorp te reduceren.
Dus pak de kans om te overleggen voordat je een besluit neemt over de maatregel en voordat je de aanvraag indient.

De Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage is tot nu toe coulant geweest bij te laat ingediende aanvragen. Vanaf nu wordt de datum van aanvraag en de start van de uitvoering beter bewaakt en wordt de regeling op dit punt consequent toegepast.

Niet elke maatregel valt onder de regeling
Een aantal keren is een bijdrage aangevraagd voor het vervangen van de huidige cv-ketel door een nieuwe hr-ketel. Volgens de regeling wordt dit alleen vergoed wanneer de oude ketel een conventionele (CR) of Verbeterd rendement (VR) ketel is. Dit zijn vaak ketels van 25 jaar of ouder. Een oude hr-ketel vervangen door een nieuwe hr-ketel valt niet onder de regeling. Het vervangen van je hr-ketel door een hybride systeem (hr-ketel met warmte pomp) kan wel.
Bij het vervangen van enkel of dubbel glas door HR++ glas wordt soms ook een bijdrage aangevraagd voor het vervangen van de kozijnen. Ook dit kan niet volgens de regeling. Alleen het glas zelf komt in aanmerking voor een bijdrage. Kijk op wen.frl/stimuleringsregeling voor de lijst van maatregelen.
Neem bij twijfel of vragen eerst contact op via besparen@wen.frl voordat je aanvraagt. Je komt dan niet voor verrassingen te staan. Je kunt ook bellen met Frans Pool 06 57584354

Extra subsidiemogelijkheden
Je kunt je bijdrage onder meer gebruiken voor isolerende maatregelen, een (hybride) warmtepomp of zonneboiler. Hierop zitten mooie subsidies van Rijk en Provincie. Daarvan kun je gebruik maken bovenop de stimuleringsbijdrage. Niet elke aanvrager is zich dit bewust. Met de WEN-bijdrage van € 2.000 én de andere subsidies, is je eigen bijdrage voor dit soort maatregelen vaak nog maar gering.

Koop niet aan de deur
We krijgen signalen dat bedrijven langs de deur gaan en proberen de bewoner over te halen zonnepanelen aan te schaffen. Deze bedrijven hebben een commercieel belang in de verkoop van zonnepanelen. Soms geven ze zelfs onjuiste informatie over besparingsmogelijkheden en de Stimuleringsregeling. Komt er iemand bij jou aan de deur? Ga niet over één nacht ijs maar laat je eerst ook voorlichten door dorpsgenoten met ervaring of door WEN.

Grote belangstelling voor Hybride warmtepomp
De inloopdag op 7 juli heeft ongeveer 100 bezoekers getrokken. Velen zijn zich bewust geworden van de grote gasbesparing (40 – 70%) die je met een hybride warmtepomp kunt halen ook al is je huis niet perfect te isoleren. Zelfs met de extra stroom die de warmtepomp vraagt, kun je jaarlijks minstens 300 euro besparen. Er blijken al diverse te zijn besteld.
Het mooist is om in geval je cv ketel aan vervanging toe is, direct een hybride systeem (ketel mét warmtepomp) aan te schaffen. Dat levert de grootste besparing op. Maar zelfs door een hybride warmtepomp op de bestaande ketel aan te sluiten kun je het gasverbruik fors omlaag brengen. WEN wil t.z.t. een nog uitgebreidere informatiedag over de hybride warmtepomp organiseren.

Winnaars prijsvraag hybride warmtepomp
De prijsvraag is gewonnen door Germa van der Wal. Zij ontvangt 2 VIP-kaarten voor de Worldcup schaatsen, beschikbaar gesteld door Daikin, leverancier van hybride warmtepompen en hoofdsponsor KNSB. De andere winnaars, Gerda de Boer, Jan Smids en Jeroen Malevicz kunnen elk een set toegangskaarten verwachten.

Uitval zonnepanelen
Eerder hebben we opgeroepen om problemen met de uitval van zonnepanelen te delen met WEN. Hierop kregen we 12 reacties. Van een aantal hiervan heeft Liander door aanpassing aan de buurttransformator de spanningsproblemen kunnen oplossen. Deze panelen produceren inmiddels weer probleemloos.
Valt jouw omvormer nog steeds uit op zonnige dagen? Neem contact op met het loket spanningsklachten van Liander via 0800-9009. Wie weet kan het voor jou ook opgelost worden.

Al 300 leden
Het ledenaantal van WEN groeit gestaag. Op 7 juli meldden zich Tijs Tel en Lotte Langhout als 300ste lid. Ook zij ontvangen een set toegangskaarten voor de Worlcup in Thialf.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *