WEN stap voor stap

WEN wenst alle inwoners van Wijnjewoude een goed en gezond 2022 waarin we met elkaar weer mooie stappen hopen te zetten naar een groene toekomst voor ons dorp. Ieder kan immers bijdragen door zijn of haar energieverbruik te verminderen en te verduurzamen.

Ook op dorpsniveau zijn er goede voornemens. Zo hopen we over enkele maanden de kleine zonneweide aan de Tolleane te realiseren. En hoe mooi zou het zijn als buurtbewoners betrokken willen zijn bij de groene inrichting van het perceel zodat de biodiversiteit wordt vergroot en vogels, insecten en andere dieren er plezier van kunnen hebben.

Voor wat betreft de ambitie om in ons dorp groengas te maken uit ‘eigen’ rundveemest, wachten we nog op het rapport van werkgroep Leefbaarheid 2 en op een Haags besluit over een gepaste subsidie. We hopen op positief bericht want ons vernieuwende bedrijfsmodel wordt ook door de provincie en alle Friese gemeenten omarmt, omdat het in een belangrijk deel van de warmtebehoefte kan voorzien. Bovendien draagt het bij aan kringlooplandbouw en vermindert het maar liefst ruim 30% uitstoot van broeikasgassen uit de stallen.

Energierekening
Allemaal krijgen we dit jaar te maken met een forse verhoging van onze energiekosten.
Ondanks verlaging van de energiebelasting kan het zijn dat de lasten voor sommige huishoudens te zwaar worden. Heb je een laag inkomen dan kun jij je voor extra compensatie melden bij de gemeente.
Dit jaar kan iedere inwoner van Opsterland – ook huurders – de zogenoemde RRE subsidie van 70 euro incasseren. Dat bedrag kun je gebruiken voor kleine besparingsmaatregelen of professioneel energieadvies. Hou de gemeentelijke pagina in de Sa! in de gaten.

WEN wil graag van betekenis zijn door inwoners te helpen besparen op hun energieverbruik. Mail naar besparen@wen.frl

Direct inzicht in gas- en stroomverbruik
Heb jij een idee hoeveel je douchebeurt aan gas neemt? En weet je wat een uur gamen aan stroom kost? Met de gratis energiemonitor EARN-E krijg je realtime inzicht in je gas en stroomverbruik en hoeveel stroom je terug levert met je zonnepanelen. Je leert veel van het inzicht en dat helpt om te besparen.
Dankzij de gemeente en WEN kun jij de EARN-E app met 4 jarig abonnement gratis aanvragen via www.wen.frl/earn-e. WEN hoopt dat veel inwoners dat doen want zo kunnen we op dorpsniveau volgen hoe het nu staat met ons gezamenlijk energieverbruik en waar we staan op de weg naar energieneutraal,

Bespaarmeter
Een meter aan bespaartips vind je in de nieuwe folder van WEN. In enkele buurten wordt hij persoonlijk gebracht, maar je kunt hem ook halen bij de Swingel en drukkerij Pool. Vind jij de bespaarmeter handig en gun jij je buren ook één? Neem dan gerust meer exemplaren mee!

Huurders en verhuurders overleggen
Diverse huurdersgroepjes zijn inmiddels in overleg met hun woningcorporatie of verhuurder over het verduurzamen van hun woningen. Er worden mooie plannen gemaakt om de stimuleringsbijdrage in te zetten voor isolatie, hybride warmtepompen of zonnepanelen. Enkele projecten zijn zelfs al gerealiseerd.
Wil jij ook plannen maken met je verhuurder, neem samen met je buren het initiatief om contact te zoeken.

Verduurzaming huurwoningen Elkien
Op verzoek van WEN en met support van de wethouder van de gemeente Opsterland is onlangs overleg geweest met de nieuwe bestuurder van Elkien. We hebben een aantal ideeën op tafel gelegd die tot doel hebben de huurwoningen in Wijnjewoude versneld te verduurzamen. We hopen in januari op nadere berichten.

Hogere subsidies
Vanaf 4 januari dit jaar zijn de rijkssubsidies op isolatie en (hybride) warmtepompen flink omhoog gegaan. Het wordt nu nog aantrekkelijker om jouw stimuleringsbijdrage van € 2.000 daarvoor in te zetten! Kijk op www.wen.frl/subsidies voor het laatste nieuws.

Stimuleringsregeling
Dezer dagen vraagt WEN een aantal inwoners die inmiddels hun stimuleringsbijdrage hebben geïncasseerd naar hun ervaringen met het aanvraagproces. We willen er graag van leren. Als jij jouw ervaringen wilt delen kun je ze ook mailen aan besparen@wen.frl. WEN krijgt graag feedback.

Nog geen lid van WEN?
Van sommige mensen die een stimuleringsbijdrage hebben aangevraagd, horen we dat ze WEN-lid willen worden maar niet weten hoe dat kan. Het is heel eenvoudig. Klik op deze link.  Je mag ook bellen met 06 22686526.

Het lidmaatschap kost je niets. Wel ben je direct betrokken en kun je mee bepalen hoe we samen Wijnjewoude Energie Neutraal maken. Al het WEN-nieuws krijg je rechtstreeks in je mailbox.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *