WEN Stap voor Stap april 2022

Bij de oprichting van WEN in 2015 spraken we de ambitie uit om zelf duurzaam groengas op te wekken. Onze motivatie was toen niet alleen dat we af wilden van fossiel gas, maar ook dat we de Groningers niet langer wilden belasten en onafhankelijk wilden worden van geopolitieke krachten.
Inmiddels is er een pijnlijke realiteit ontstaan waarbij ook de overheid zo snel mogelijk van het aardgas af wil. Vorige week verklaarde klimaatminister Rob Jetten dat hij daarvoor allerlei mogelijkheden om groengas te produceren extra wil stimuleren. Zo wil hij ook het aanbod van mest dat er is, op een nuttige manier inzetten. “Ik zie mestvergisting nu als een klein maar noodzakelijk instrument om in te zetten in de mix die we gaan subsidiëren.”
Dit lijken bemoedigende woorden voor onze groengas plannen die behalve dat ze ons dorp onafhankelijk kunnen maken van Russisch en Gronings gas, ook de circulaire landbouw bevorderen. Daarnaast is het milieuvoordeel dat de uitstoot van broeikasgassen uit de stal met ca 35% wordt verlaagd. En als met dagverse mest kan worden gewerkt, daalt de stikstofuitstoot ook nog eens met ongeveer de helft.

Ondertussen kijken we met spanning uit naar het rapport van de Werkgroep Leefbaarheid 2.0.

Goed nieuws: Elkien zet volgende stap in verduurzamen
Elkien en WEN zijn al sinds 2016 in gesprek over het belang om de huurders te betrekken bij de verduurzaming van Wijnjewoude. De woningcorporatie werkt ook al intensief aan duurzaamheid. Verschillende woningen, waaronder het Wâldhûs, zijn al gerenoveerd en meer duurzaam gemaakt en de nieuwbouw in de Welfingstraat heeft al een A-energie label. WEN is nu bijzonder verheugd dat Elkien voor Wijnjewoude het voornemen heeft om een investering m.b.t. het isoleren van de woningen met de laagste labels naar voren te halen.
Het doel is dat bewoners meer comfort krijgen en dat ze op hun energiegebruik kunnen besparen zonder dat er een huurverhoging tegenover staat. Wel is het de bedoeling dat het deel van de stimuleringsbijdrage (€ 1.500,-) dat voor verduurzaming van elke huurwoning beschikbaar is, wordt ingezet.
Of het voornemen om de investering naar voren te halen ook kan worden gerealiseerd, hangt van diverse factoren af. Denk aan beschikbaarheid van voldoende vakmensen en materialen. Ook kan de aanwezigheid van vleermuizen of andere bedreigde diersoorten vertraging veroorzaken (flora en fauna onderzoek is verplicht).
Met deze positieve intenties draagt Elkien stevig bij aan de ambities van Proeftuin Wijnjewoude.
In nauwe samenwerking met huurders en WEN wil de corporatie haar plannen voor Wijnjewoude stap voor stap verder uitwerken. De huurders worden binnenkort door Elkien geïnformeerd.

Zonneweide met wandelpad
Overleg met omwonenden over de groene inrichting heeft inmiddels plaats gehad. Het was een plezierig gesprek waaruit de wens naar voren kwam om een wandelpad te realiseren langs de sloot. Als de gemeente akkoord is zal dat ook echt gerealiseerd worden.
Het grondwerk wordt inmiddels uitgevoerd. Als afscheiding komt langs de noordkant nog een kleine wal met sloot. Op de noordhoek met de Tolleane komt een extra dam. Deze geeft toegang tot het wandelpad. Zo kun je straks met je hond een veilig wandelingetje maken. langs het groene zonneveld.
Eerst wordt het perceel met gras ingezaaid om de bodem te verstevigen zodat in juli de bouw kan beginnen. Langs het wandelpad kun je de eerste zomer een rand van vezelhennep verwachten waarmee de panelen grotendeels aan het zicht worden onttrokken.
In de herfst gaan we dan een vogelvriendelijke heesterrand aanplanten en kan het wilde bloemenzaad onder de panelen worden gezaaid, zodat bijen, vlinders en andere insecten zich hier thuis gaan voelen. Bij de dam aan de zuidkant hopen we later een leuk informatiepaneel over de biodiversiteit te plaatsen.

Hulp nodig?
Heb je moeite met het aanvragen van jouw Stimuleringsbijdrage? Buren of familie willen je vast wel helpen. En anders laat het weten aan Frans Pool.
Voor hulp bij het aanvragen van ISDE subsidie, stuur een mailtje aan info@wen.frl

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *