WEN Stap voor Stap

Dat al 300 huishoudens de € 2.000 , – waardebon voor verduurzaming ingezet hebben, heeft hier zeker aan bijgedragen. Het betekent dat er inclusief de eigen investering van bewoners en de landelijke subsidies al voor 1 miljoen euro is geïnvesteerd in duurzaamheid. Een fantastisch resultaat van de Stimuleringsregeling na 1 jaar Proeftuin aardgasvrij Wijnjewoude. Het bewijst dat het uitgangspunt ‘Regie bij de bewoner’ samen met de persoonlijke aanpak van WEN bijdragen aan de bewustwording over energiegebruik en duurzaam wonen. Dit werd ook heel duidelijk uit de woorden van René Goseling, de 300ste aanvrager. Hij kreeg, tijdens een persmoment op 19 mei, van WEN een pluim uitgereikt voor zijn verduurzamingsacties en staat daarmee symbool voor alle Wijnjewoudsters die inmiddels actief aan het verduurzamen zijn.

Wat als je zelf niet kunt investeren in verduurzaming?

Nu er al veel waardebonnen besteed zijn, komt ook de vraag naar voren hoe WEN kan bevorderen dat ook mensen, die geen mogelijkheden hebben zelf te investeren en liever niet willen lenen, toch duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen. WEN onderzoekt of dit te organiseren is voor zowel huurders als woningeigenaren.

Huurwoningen Elkien

Recent heeft de woningcorporatie met de huurders van de Meester Geertswei en de duplexwoningen aan de Te Nijenhuiswei overlegd over isolatiemaatregelen die hopelijk nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd en waarbij er geen sprake zal zijn van huurverhoging. Beide partijen zijn blij met de ondersteuning van WEN. Hierna gaan alle huurders straat voor straat een uitnodiging ontvangen van Elkien om samen te komen tot wenselijke – en passende verduurzamingsmaatregelen. Na realisatie van de plannen hebben alle huur woningen in Wijnjewoude een energielabel A of B en zijn er nog maar 30 met een C – label. Vervolgens kijken we met alle betrokken partijen hoe via duurzame verwarmingssystemen ook de huurwoningen kunnen bijdragen aan verdere reductie van het gasverbruik in ons dorp.

Groengas via monomestvergisting

De werkgroep Leefbaarheid 2.0 heeft op 17 en 18 mei haar tussentijdse bevindingen aan het dorp gerapporteerd. Voor WEN betekent dit, dat ze nu hard aan het werk moeten om via onafhankelijke adviezen de effecten va n centrale groengas productie in beeld te brengen en deze aan de werkgroep Leefbaarheid 2 .0 ter beoordeling voor te leggen. Wij hopen in de herfst alles aangeleverd te hebben. Het bleek op deze avonden ook, dat je, ook als er geen overlast is, toch tegen mestvergisting kunt zijn. WEN neemt deze signalen zeer serieus en zal hier de komende periode ook aandacht aan besteden. De overheid en groengas Op 16 mei was WEN op bezoek bij het ministerie van EZK. Daarbij werd duidelijk, dat het ministerie vol inzet op de productie van groengas en daarbij alle mogelijkheden wil gebruiken, ook die van mestvergisting. Daarvoor gaan ze geen extra subsidies inzetten maar de energiebedrijven dwingen om groengas toe te voegen aan aardgas. Zo wordt het gebruik van aardgas verder teruggedrongen, komen we van Russisch gas af en kunnen we bevorderen dat ze in Groningen ook rustig kunnen slapen. De verwachting is dat de prijs van groengas hierdoor zal stijgen zodat er voor projecten, zoals in Wijnjewoude, geen subsidie meer nodig is.

Algemene Leden Vergadering 29 juni

NOTA BENE. DE DATUM VAN DE LEDENVERGADERING IS GEWIJZIGD IN 29 JUNI 2022. Op deze avond komen een aantal belangwekkende onderwerpen en vragen aan de orde, die bepalen hoe we in de komende periode met elkaar verder gaan op de weg naar Wijnjewoude Energie Neutraal. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Besparing en verduurzaming; Hoe gaat het met de bespaaracties en de stimuleringsregeling en wat zijn de resultaten tot nu toe?
  • Geen mogelijkheden om zelf te investeren en toch maatregelen nemen, die geld kosten. Droom of werkelijkheid?
  • Zonneweide; Hoe pakken we de financiering aan en kunnen we het perceel zo inrichten dat het werkelijk bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit?
  • Groengas via monomestvergisting; Informatie over de vervolgstappen .

Net als anders is ook deze ledenvergadering van WEN openbaar. Dus, weet je welkom. De agenda kun je binnenkort vinden op www.wen.frl.

Ontmoet WEN op de familiemiddag van het dorpsfeest!

Op zaterdagmiddag 18 juni staat WEN met een stand en enkele leuke kinderactiviteiten op het evenemententerrein. We willen je graag ontmoeten en horen welke vragen, ideeën of twijfels er bij jou leven wat betreft besparing van energiegebruik. Misschien kunnen wij, of andere dorpsgenoten jou wel heel eenvoudige en slimme tips geven om flink te besparen. Natuurlijk kan je ook in gesprek als je je waardebon nog niet hebt ingezet, als je graag je energieverbruik realtime wilt meten m.b.v. de gratis earn -e of als je gewoon jouw bespaarplannen wilt delen met WEN zodat we er met elkaar van kunnen leren!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *