Berichten van Plaatselijk Belang

We mochten dit jaar weer als dorp samen feestvieren. Kennis (pub quiz) en conditie (survival en bij PBW) werden getest en we konden genieten van verschillende creatieve playback optredens van jong en oud.
Zaterdagmiddag konden we ons op de familiedag laten informeren over allerlei zaken en er was alle tijd om even bij te praten. De kinderen konden zich vermaken met yoga, voetbalspelletjes, een springkussen, een draaimolen enz. Fijn dat dit allemaal weer mogelijk was!

Parkeerplaatsen Te Nijenhuiswei
Met een vertegenwoordiging van de bewoners 14/20 wordt samen met de gemeente overlegd over uitbreiding van het aantal parkeerplekken.

Herstraten Merkebuorren Oost
Dit wordt opgesplitst in fase 1, 2 en 3, want anders krijgen de omwonenden te maken met te veel en te lang overlast. Fase 1 is tot aan de Te Nijenhuiswei, fase 2 vanaf de aansluiting Te Nijenhuiswei tot nummer 96 en fase 3 is het deel vanaf nummer 96 tot de aansluiting Âld Duerswâld. De planning is dat gestart wordt in week 36 tot 38. Dan is er hopelijk voldoende nieuwe steen beschikbaar om alles aan te pakken. Mocht er niet genoeg steen zijn, dan wordt in ieder geval fase 1 en 2 uitgevoerd. Fase 3 wordt dan in april/mei 2023 uitgevoerd.

Snelheidsremmende maatregelen Merkebuorren
De gemeente wil meewerken aan het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen. PBW heeft een voorstel uitgezet bij de drie buurtverenigingen.

Vernieuwen fietspad naar Bakkeveen
Het fietspad is nagenoeg afgerond. Het bankje bij het Breeberchspaed is weggehaald, maar de gemeente zorgt er voor, dat dit bankje of een ander bankje terug komt.

Vervangen brug Mouneleane, Ald Djip
De planning is dat de brug in 2023 wordt vervangen.

Verkeer vanuit Weinterp naar de Hemrik – Lippenhuizen
Nadat de Boerestreek/Binnenwei is aangepakt, kan de weg Wijnjewoude Lippenhuizen een 60-km-weg worden. Verwachting is dat dit de hoeveelheid verkeer gaat beperken. Staat gepland voor 2024.

Dorpsvlag
We hebben geen dorpsvlaggen meer op voorraad. Nieuwe kunnen besteld worden. Hoe meer vlaggen we tegelijk bestellen, hoe goedkoper het wordt. Anderzijds willen we ook niet te veel op voorraad hebben. Daarom kunt u uw bestelling voor een dorpsvlag voor 12 juli a.s. doorgeven aan de secretaris (pbwijnjewoude@gmail.com). Bij voldoende belangstelling worden er nieuwe vlaggen besteld.

Fit voor de rit
We blijven met z’n allen zo lang mogelijk fit en vitaal en wonen het liefst in ons eigen huis. Ook willen we er graag op uit gaan. Jezelf kunnen verplaatsen is daarbij heel belangrijk. Veilig van A naar B te komen. Niet alleen nu, maar ook als je ouder wordt. Misschien hebt u het affiche van ‘Fit voor de Rit’ met allerlei adviezen al gezien. Voor informatie, adressen en tips over veilig mobiel blijven, kunt u kijken op: www.mobiliteitsadviesplatform.frl

‘Skoalle De Sinnewizer’
Als Plaatselijk Belang hebben wij regelmatig contact met directeur Sylvia Bron van ‘Skoalle de Sinnewizer’. Fijn was het te horen, dat het eerste fusiejaar goed is verlopen. Uit het dorp komen meerdere werkgroepen bij de school of Plaatselijk Belang met het verzoek om projecten op/met school uit te voeren. Dit kan o.a. de verbinding tussen jeugd, ouders en dorpsbewoners versterken. De school heeft aangegeven graag een lijst te ontvangen met alle bedrijven/verenigingen/stichtingen, die graag een project samen met de school willen uitvoeren. Plaatselijk Belang zal hiervoor zorgen. Mocht u ook op deze lijst willen, laat het ons dan vooral weten. U kunt het mailen naar Wietske Engwerda (w.engwerda@hotmail.com). Als de school met het desbetreffende bedrijf/vereniging/ stichting een project wil uitvoeren, nemen zij met hen contact op.

Het afgelopen jaar zijn oud en jong bij elkaar geweest. Aan de spelletjes werd enthousiast mee gedaan en het is fijn, dat dit ook komend jaar wordt gecontinueerd. Samen hebben ‘Kom Erbij’ en ‘Skoalle De Sinnewizer’ enkele bijeenkomsten gepland.

De verkeerssituatie rondom school is vooral tijdens het brengen en halen een druk moment.
Wij willen u vragen op deze tijdstippen samen te letten op onze veiligheid. Plaatselijk Belang is met de school en de Gemeente Opsterland aan het onderzoeken hoe de verkeerssituatie veiliger kan worden.
Voor nu vragen wij: matig uw snelheid en geef elkaar de ruimte.

Brengpunt Groenafval
Het Brengpunt Groenafval aan de Mounleane te Ureterp is zaterdagmorgen 2 en 16 juli geopend.

Zomerseizoen
Vooral met het mooie weer wordt het weer drukker op de Turfroute. Dat zorgt voor gezelligheid langs de Opsterlandse Compagnonsvaart en vooral in Klein Groningen, waar gespeeld kan worden en men opgefrist de route kan vervolgen. Heeft zeker meerwaarde voor de aantrekkelijkheid van de Turfroute!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *