WEN Stap voor Stap

We pakken de draad weer op
De verwarming moet straks aan, de energieprijzen stijgen naar ongekende hoogte, we willen meer besparen én hoe komen we van die afhankelijkheid van Russisch gas af.
Je herkent het vast. En dit zijn ook de uitdagingen waarmee WEN zich al jaren bezighoudt.
Wij zien de volgende oplossingen:

Besparen (40% op gas)
Met bewust energiegedrag en isolatie van de woning is deze ambitie al haalbaar. En met een hybride warmtepomp kan zelfs tot 70% gasbesparing gehaald worden.
WEN ondersteunt je graag met tips, begeleiding en met voor ieder adres de stimuleringsbijdrage van € 2.000,- voor verduurzaming van de woning. Hiervan heeft al bijna 40% van de Wijnjewoudsters gebruik gemaakt. Ook huurders, maar zij besteden de bijdrage in overleg met de verhuurder.
Heb jij jouw € 2.000,- nog geen bestemming gegeven? Weet je niet wat verstandig is of heb je de financiële middelen niet om zelf een deel te bekostigen? Zoek contact met WEN, we proberen er met elkaar uit te komen want WEN wil graag dat iedereen mee kan doen.

Samen groene energie opwekken
Voor stroom zijn we al een heel eind op weg met de vele zonnepanelen op daken en de kleine zonneweide aan de Tolleane, waarmee we tegelijk ook de biodiversiteit willen bevorderen.
Sinds de vergunningaanvraag voor de zonneweide zijn de technische ontwikkelingen niet stil blijven staan. Daardoor kunnen we nu op hetzelfde oppervlak minder panelen met een groter vermogen inzetten. Dat maakt het geheel rendabeler maar vraagt wel aanpassing van de originele vergunning. De bouw en dus ook stroomlevering zijn hierdoor iets vertraagd.

Het gas dat we nodig hebben willen we niet langer uit Rusland of Groningen betrekken, maar samen met de boeren lokaal, coöperatief en duurzaam opwekken. Dat kan heel eenvoudig, want er is voldoende koeienmest in en om ons dorp beschikbaar om duurzaam groen gas uit te winnen. En de boeren voelen er wel voor om hun mest ‘uit te lenen’ voor het verwarmen van onze huizen.

Wijnjewoudster Groengas (coöperatief en lokaal)
Groen gas opwekken uit het vergisten van pure koeienmest (monovergisting) is een bewezen en rendabele techniek voor grote veehouderijen. Daarnaast scheelt het aanzienlijk in de uitstoot van broeikasgassen en stikstof uit de stal.
Het Wijnjewoudster model voor het coöperatief en lokaal opwekken van groen gas uit mono-mestvergisting wordt nog nergens toegepast. De Friese Provincie en Gemeenten zien er wel veel heil in, omdat hiermee vrijwel alle koeienmest (dus ook van kleine melkveehouderijen) als duurzame warmtebron kan worden gebruikt voor ruim 70% van de Friese huizen. Daarnaast draagt het niet alleen positief bij aan duurzame energie, klimaat en kringlooplandbouw maar ook én zeker nu actueel: de stikstofuitstoot, dus de natuur!
Daarom heeft landbouw gedeputeerde Klaas Fokkinga ons model ingebracht in het stikstofoverleg met Johan Remkes. De gemeente Opsterland heeft mono-mestvergisting opgenomen in het coalitieakkoord.
Het groene gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en gaat zo het gasnet in. Het vraagt dus geen speciale leidingen, cv-ketels of fornuizen.

Elkien en huurders overleggen over verduurzaming
In oktober organiseert woningcorporatie Elkien in samenwerking met WEN enkele avonden voor huurders aan de Noormanstrjitte, Welfingstrjitte en Te Nijenhuiswei. Met elkaar gaan ze onderzoeken waar en hoe de WEN- waardebon het beste kan worden ingezet zodat de bewoner kan besparen op zijn/haar energieverbruik.

Veranderingen in subsidies
De landelijke ISDE-regeling voor isolatie is straks ook geldig voor één maatregel. Vanaf 1 januari 2023 kun je de subsidie aanvragen. Dat geldt met terugwerkende kracht ook voor een maatregel die vanaf 2 april 2022 is aangebracht.
Helaas is de pot van de Friese Plus inmiddels leeg. Je kunt dus geen provinciale subsidie meer krijgen voor isolatie. Of er een nieuwe regeling komt is nog niet bekend.

Meer weten over de Stimuleringsregeling?
Er zijn soms praktische vragen waarom mensen hun Stimuleringsbijdrage van € 2.000,- nog niet hebben aangevraagd. Hoe moet ik het aanvragen? Is het veel werk? Waar kan ik het voor gebruiken? Vragen die de Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage (CAS) graag beantwoordt.
Mochten jullie het interessant vinden, dan komt iemand van de CAS graag een keertje langs tijdens een buurtavond of een avondje met een (vrienden)groep. In een uurtje praten wij jullie bij en hopelijk weet iedereen na afloop hoe ze op een slimme manier van de € 2.000,- gebruik kunnen maken. Wil jij de CAS op een groepsavond? Laat het weten via besparen@wen.frl
Voor algemene info kun je bellen met Frans Pool, 06 57584354.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *