Berichten van Plaatselijk Belang

Update planning wegwerkzaamheden Merkebuorren Wijnjewoude
De werkzaamheden aan de Merkebuorren Wijnjewoude hebben langer geduurd dan gepland was, namelijk t/m 21 oktober. Werkzaamheden behorende bij fase 3 worden in het voorjaar 2023 uitgevoerd.

Hondenpoep
Het is de bedoeling een afvalbak te plaatsen in de berm van het fietspad bij het Wâldhûs. Goedkoop zijn deze afvalbakken niet, maar we hadden goede hoop het benodigde bedrag door giften en subsidies bij elkaar te krijgen. Tot dusverre is dit nog niet gelukt, maar we blijven het proberen.
Een hondenbezitster vroeg of er een afvalbak geplaatst kan worden aan het einde van het Finnepaed. Ook in de berm van het Finnepaed ligt het één en ander, waar we liever niet intrappen. Plaatselijk Belang wil hier best aan mee werken. Ook hier geldt: hoe krijgen we dit gefinancierd? Suggesties zijn van harte welkom! Geef je suggesties door aan pbwijnjewoude@gmail.com.

De Swingel
Op zaterdag 22 oktober vond de heropening van De Swingel plaats. Velen kwamen ’s middags en ’s avonds langs om een kijkje te nemen. Ook verzorgden verschillende inwoners uit ons dorp ’s avonds een optreden.
We willen het bestuur van De Swingel van harte feliciteren met het resultaat. Wat is het mooi geworden! In de pers lezen we regelmatig over dorpshuizen die moeten sluiten. Dan is het bijzonder, dat in Wijnjewoude het mogelijk was het dorpshuis een update te geven, uit te breiden en te verduurzamen!

Speeltuinen
Ook de speeltuinen werden zaterdag 22 oktober geopend. Met veel inzet van de werkgroep en vrijwilligers hebben verschillende buurten een speeltuin gekregen, waar het voor de kinderen fijn spelen is. Dank aan allen, die zich daarvoor hebben ingezet!

AED
Er is gevraagd, of er ook een AED kan komen tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. De afstand naar de aanwezige AED’s is te groot en elke minuut telt. De financiering is nog niet rond, maar we hebben goede hoop, dat we binnenkort de AED kunnen bestellen.

Bloeizone Wijnjewoude
De regiosubsidie is toegekend. Voor Wijnjewoude een bedrag van € 25.000! Dat betekent dat de werkgroep ‘Bloeizone Wijnjewoude’ de plannen verder kan gaan uitwerken. Wordt dus vervolgd.

Lid in de orde van Oranje Nassau

Voor Ruurd en Klaasje van der Woude was het een hele verrassing, dat zij te horen kregen, dat het ‘Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft Ruurd en Klaasje van der Woude te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau’. In het Friesch Dagblad werden zij ‘de spil van Wijnjewoude’ genoemd. Een terechte titel want zij hebben veel voor Wijnjewoude en met name De Swingel betekend. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!

Vernielingen
Helaas hebben we de laatste tijd te maken met vernielingen aan borden en bloembakken. Heel jammer. Het lijkt slordig en bovendien kost herstelgeld, dat we liever op een andere wijze gebruiken! Laten we met z’n allen er voor zorgen, dat vernielingen worden voorkomen. Door het niet te doen en als we zien, dat anderen het (willen) doen ze er op aan te spreken, of het in ieder geval aan ons door te geven!

Snelheidsbeperkende maatregelen Merkebuorren
De drie buurtverenigingen van de Merkebuorren hebben overlegd met PBW over een proef met snelheidsbeperkende maatregelen. De buurtverenigingen willen dit bereiken door het plaatsen van bloembakken en zo ook de weg verfraaien.
Het voorstel is voorgelegd aan de gemeente, die het plan op veiligheid en verkeerstechnische aspecten gaat beoordelen.
Als dat advies binnen is gaan we de volgende stappen bespreken.

Groenbrengpunt Ureterp
Je kunt je groenafval elke zaterdagmorgen in november brengen naar het Groenbrengpunt in Ureterp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *