WEN stap voor stap november 2022

Opbrengst zonneweide helemaal voor het dorp
Omdat WEN de ontwikkeling van de zonneweide aan de Tolleane niet aan een commerciële partij heeft uitbesteed, maar alles in eigen beheer doet, komen de te verwachten financiële opbrengsten ook volledig ten goede aan het dorp. Het is dus met recht een dorpszonneweide.
In de eerste jaren zal het geleende bedrag zo snel mogelijk worden afgelost. Daarna komen er jaarlijks tientallen duizenden euro’s naar het dorp, afhankelijk van de stroomopbrengst en de stroomprijs. De grond onder de zonneweide is voor 25 jaar gehuurd, dus zo lang kunnen de panelen blijven liggen.

Samen kunnen we er iets moois van maken. Help je even mee?
Voorlopig is het zicht op de zonneweide niet ideaal. Je ziet natuurlijk liever een mooie en gevarieerde rand van heesters langs de Tolleane. Dan kun je langs de sloot ook een leuke wandeling maken en genieten van veel kleuren groen, vogels, bloemen en bessen.
Laten we met elkaar de handen uit de mouwen steken om de heesters in te planten. Samen maken we er een super gezellige zaterdag van in december of januari. Dus laarzen aan en schep of spade mee! Graag opgeven bij Frans Pool 06 57584354. Hou voor de definitieve datum de Bân, website en facebook in de gaten.

Geen geld op de plank om te verduurzamen?
De idioot hoge energieprijzen vragen om bewust energiegebruik. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om zonder kosten flink te besparen. Maar om je huis te isoleren of een slim verwarmingssysteem of zonnepanelen aan te schaffen moet er wel geld zijn.
Gelukkig komt er voor woningeigenaren met een inkomen tot 45.000 euro per 1 januari de mogelijkheid om een renteloze duurzaamheidslening af te sluiten. Maar WEN zoekt naar mogelijkheden voor alle dorpsbewoners om actief met besparen aan de slag te gaan, of ze nu eigenaar of huurder zijn en of ze zelf geld hebben of niet, WEN probeert iedereen te ondersteunen.
Daarom zoekt WEN samen met 7 dorpsgenoten, die niet zelf kunnen investeren uit welke ondersteuningsbehoefte er is. Alle deelnemers hebben, waar gewenst met begeleiding van WEN, offertes opgevraagd voor geschikte maatregelen waarmee zij fors kunnen besparen op hun gas en/of stroomverbruik.
Wat we leren is dat elk huis en elke bewoner anders is. Daarom zal een standaard oplossing niet werken, maar is er maatwerk nodig. Wel kunnen andere dorpsbewoners van deze ervaringen leren.
De vervolgstap gaat zijn dat elk van de 7 deelnemer zich gaat oriënteren op een voor haar/hem geschikte financieringsvorm. Ook daarbij kan WEN waar gewenst ondersteunen.
Heb jij ook behoefte aan ondersteuning om te besparen? Stuur een mail aan besparen@wen.frl.

Elkien en WEN met huurders in gesprek
Elkien heeft alle huurders uitgenodigd om met elkaar te bespreken welke wensen er leven voor het besteden van de stimuleringsbijdrage van WEN.
Met de huurders van de Meester Geertswei en de duplexwoningen aan de Te Nijenhuiswei heeft Elkien inmiddels een versneld isolatieplan gemaakt. Dit wordt komende winter uitgevoerd.

Postcoderoosproject
De ledenvergadering van de coöperatie heeft op 17 oktober uitgesproken dat zij de deelnemers aan het Postcoderoosproject op de Twa Bûken voor 2022 financieel tegemoet wil komen. Reden is dat door de verlaging van de energiebelasting, het financiële voordeel voor de pcr participant met bijna 65% is gedaald. En dat terwijl de hogere prijs van de stroom juist meer opbrengsten voor WEN tot gevolg heeft. Nu moet nog wel uitgezocht worden of en hoe de bedoelde compensatie juridisch houdbaar kan plaatsvinden.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *