Berichten van Plaatselijk Belang

Nieuwbouw
Er is al jaren behoefte aan extra woningen in Wijnjewoude. We zijn dan ook blij te kunnen melden, dat er nieuwbouw komt op het terrein van ‘It Twaspan’.

Graag zouden we meer bouwterreinen tot onze beschikking hebben. Al jaren is dit een wens van het dorp. De ingestelde werkgroep blijft in samenwerking met de gemeente zoeken naar mogelijkheden. Tot dusverre heeft dit nog niet iets opgeleverd. Hebt u suggesties, dan horen wij dat graag!

Opstapplekken voor ruiters
Het afstappen van ruiters bij de vee rooster op De Finne is geen probleem, maar het opstappen wel. Hierover is contact geweest met de gemeente en deze is bereid boomstammetjes neer te leggen bij de betreffende roosters.

Oekraïners in de pastorie van de kerk
Het is de bedoeling, dat een achttal Oekraïners in de pastorie van de kerk komen (Meester Geertswei 17). Laten we ze als dorp gastvrij ontvangen en samen ervoor zorgen, dat ze hier een goede tijd mogen hebben!

Onze Buurtsuper
Ruim een jaar na de opening in 2021 hebben de ondernemers Andrea en
Joël Basta besloten hun bedrijfsactiviteiten in de Buurtsuper te beëindigen. Gelukkig voor Wynjewâld is de winkel gewoon open. Twee Wynjewâldsters hebben de activiteiten en de personele verplichtingen overgenomen en zo is de winkel gelukkig voor het dorp behouden gebleven. Ook wordt de afspraak nagekomen die met dorpsbewoners in het kader van de actie ‘Spek de Voorraad’ is gemaakt. Dat er een nieuwe eigenaar is, is voor ons als klant bijna ongemerkt gebleven. De winkel gaat inmiddels onder de naam Buurtsuper Wijnjewoude verder. Op zich draait de winkel goed. We gaan er dan ook vanuit dat er een nieuwe ondernemer gevonden wordt, die het stokje overneemt. We ondersteunen van harte de oproep ‘Wees sociaal en koop lokaal! ‘Alleen dan kan de winkel ook op lange termijn open blijven!

4 mei herdenking
Vorig jaar is op de begraafplaats in Wijnjewoude tijdens de 4 mei herdenking iets verteld over de familie Welfing, die in de oorlog heel wat heeft meegemaakt. Komend jaar willen we graag aandacht besteden aan een andere voormalige inwoner van Wijnjewoude of iemand uit de naaste omgeving, die de oorlogsjaren heeft meegemaakt. Hebt u suggesties of informatie, dan horen we dat graag (pbwijnjewoude@gmail.com).

Groenbrengpunt
Het Groenbrengpunt in Ureterp is geopend op zaterdagmorgen 17 december a.s.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *