WEN stap voor stap maart 2023

Huurmogelijkheid hybride warmtepomp en/of zonnepanelen
Voor mensen die zelf niet kunnen investeren in duurzame verwarming of zonnepanelen wil WEN een huurmogelijkheid aanbieden. Om te bepalen of dit haalbaar is en op welke wijze zo’n huursysteem het best vorm kan krijgen, is het van belang om te weten, hoeveel huishoudens daarvoor belangstelling hebben.
Ook voor huurders kan dit een geschikte mogelijkheid zijn om flink te besparen op de energiekosten. Je zou dan voor een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) toestemming moeten hebben van de verhuurder. Daarbij wil WEN je wel ondersteunen.

Denk er even over na, en als je het gevoel hebt dat het iets voor jou kan zijn, laat het weten via besparen@wen.frl dan nemen we contact met je op.
Wat zou het mooi zijn als ook jij voor volgende winter een hybride warmtepomp in je huis hebt.

Extra rentekorting op Warmtefondslening
Provinsje Fryslân geeft 1 procent rentekorting op de toch al lage rente op een duurzaamheidslening van het Warmtefonds. Voor inkomens tot 48.000 euro is de lening zelfs renteloos. Je leest erover op www.wen.frl

Ledenvergadering in teken van groengas uit mest
Het was een interessante avond. Het ging vooral over het maatschappelijke belang van groengas uit mono-mestvergisting.
Uit de mond van beleidsambtenaar Sander de Vries hoorden we dat de Provincie Friesland ook ziet dat het in Wijnjewoude ontwikkelde bedrijfsmodel ‘de Friese Drieslag’ waardevolle kansen biedt voor het landelijk gebied. Het levert niet alleen groengas en dus duurzame energie, ook betekent het een flinke plus voor het klimaat en de natuur. En ook niet onbelangrijk, het biedt nieuw perspectief voor de melkveehouderij.
Daarom heeft de provincie het plan overgenomen en ook al subsidie toegezegd. Nu hoopt ze dat het rijk ook mee gaat doen.

Tjeerd Jongsma van onderzoeksgroep Fascinating maakte duidelijk dat ook voor een duurzame akkerbouw de mono-vergisting van dagverse rundveemest van groot belang is. Met een simpele toevoeging van een zogenaamde stikstofstripper biedt het de mogelijkheid om organische kunstmest te produceren. Dat is veel gezonder voor de bodem, de gewassen kunnen mineralen beter opnemen en dat levert gezonder voedsel voor de mens. Daarnaast bespaart het enorm veel CO2, die bij de productie van normale kunstmest vrij komt. Zo wordt de landbouw met de daaraan verbonden voedingsindustrie meer duurzaam en circulair.

Gesprek tussen Klein Groningen en WEN
Wat betreft de perikelen rond de locatiekeuze voor een centrale mestvergister meldde gespreksleider Henk Deinum dat er binnenkort bestuurlijk overleg zal plaatsvinden tussen buurtvereniging Klein Groningen en WEN. Ondertussen gaan de geplande onderzoeken in opdracht van werkgroep Leefbaarheid 2 gewoon door, voor zover ze niet speciaal zijn toegespitst op de rwzi locatie. Deze uitkomst werd met grote instemming ontvangen door de leden.

Wat is nou zo’n mestvergister; ga mee op excursie!
Op verzoek van enkele leden wil WEN dorpsgenoten de mogelijkheid bieden om zelf eens een kijkje te nemen bij een mono-mestvergister waar groengas wordt gemaakt uit mest van meerdere bedrijven. We maken plannen voor een tweetal bus-excursies. Eén op een vrijdagmiddag en één op een zaterdag, beide halverwege april.
Ben jij nog nooit bij zo’n mono-vergister geweest en wil je graag eens met eigen ogen, neus en oren ervaren wat het is en hoe het werkt? In de volgende Bân lees je meer details over de excursies en hoe jij je daarvoor kunt opgeven.

Officiële opening dorpszonneweide op Alde Maaie
12 mei wordt een feestelijke dag. Dan gaan we de zonneweide aan de Tolleane officieel openen. We kunnen dan ook vieren dat we geheel op eigen kracht heel veel duurzame stroom opwekken en daarmee ook een jaarlijks flinke inkomstenbron voor het dorp hebben gerealiseerd. Want, de installatie is nu volop productief en levert op jaarbasis maar liefst
ca € 150.000 opbrengst voor het dorp.

Maar eerst gaan we de komende paar jaar de lening aflossen. Daarna komt de jaarlijkse opbrengst, met aftrek van kosten, geheel te goede aan het dorp!
De leden van WEN kunnen dan beslissen hoe deze jaarlijkse inkomsten besteed worden.

Zaterdag hebben vrijwilligers de heesterrand rond de zonneweide ingeplant. Zo hebben niet alleen bewoners, maar straks ook allerlei vogels en bijen profijt van onze eigen dorpszonneweide.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *