Berichten Plaatselijk Belang

Van de gemeente: ‘Ontmoet & Beweeg – cheque’

Voor het organiseren van een activiteit tussen 15 september en 8 oktober kunt u een Ontmoet&Beweeg-cheque aanvragen ter waarde van €200,-. Hierbij is er veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan: samen eten en drinken tijdens buurtborrels, barbecues en high-teas. Of lekker actief bezig zijn door samen te fietsen, knutselen, wandelen, klussen of sporten. Er geldt wel een limiet per dorp! Dus wees er snel bij, of verdeel het onder de diverse initiatieven in het dorp. Vanaf 1 augustus kan de Ontmoet&Beweeg-cheque worden aangevraagd via www.opsterland.nl. 

Bakkerij Van der Molen

Jarenlang een vertrouwd beeld in Wijnjewoude. Van vader op zoon werd de bakkerij voortgezet. Helaas is daar nu een einde aan gekomen. Voor de familie en de medewerkers een hele verandering en ook voor ons als inwoners zal het wennen zijn.
Dank aan allen, die zich jarenlang hebben ingezet voor de bakkerij en we wensen jullie alle goeds toe voor de komende jaren!

Kort uitleg over het beeld “Op Handen Gedragen”

De vraag wordt wel eens gesteld wat het beeld ‘Op handen gedragen’, te vinden op de Mr. Geertswei wil uitbeelden. Het onderwerp van het beeld komt voort uit de gedachte dat de kwaliteit van een dorp bepaald wordt door haar inwoners.
De geabstraheerde vrouw en man dragen bebouwing en symboliseren hiermee het dorp Wijnjewoude. Hiermee laat beeldhouwer Joop van Bergen zien dat Wijnjewoude op handen gedragen wordt. Nu Joop van Bergen gaat verhuizen, leek het ons goed zijn uitleg nog eens in ‘De Bân’ te publiceren. Fijn dat hij zoveel jaren onze dorpsgenoot wilde zijn en voor de toekomst alle goeds toegewenst!

Reminder: bijeenkomst collectantenoverleg

Op 28 september is er om 19.30 uur in ‘De Swingel’ een informatiebijeenkomst voor collectanten. In Bakkeveen worden alle collectes gezamenlijk opgepakt. Dus dat men één keer per jaar langs de deuren gaat voor alle deurcollectes gezamenlijk. De uiteindelijke vraag deze avond is, of het voor Wijnjewoude haalbaar en zinvol is om het ook op deze wijze te organiseren.

Gemeentelijke mededelingen

Enkele maanden terug werden inwoners verrast door de plaatsing van een transformatorhuisje. Ze wisten dat niet. Bekendmakingen van de gemeente staan wekelijks in de ‘Sa’ bij mededelingen van de gemeente. De aanvragen van burgers voor evenementen, verbouw en nieuwbouw b.v. staan daarin vermeld. Ook of de gemeente al of niet toestemming heeft verleend aan de betrokkenen. Het is verstandig deze rubriek van de gemeente regelmatig in te zien. U blijft zo op de hoogte van wat er in uw buurt speelt en eventueel kunt u reageren richting gemeente.

Groenbrengpunt Ureterp

U kunt uw groenafval naar het Groenbrengpunt in Ureterp brengen op zaterdag 9 en 23 september.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *