WEN stap voor stap september 2023

Femke Wiersma op werkbezoek
Op 9 augustus ontving WEN de kersverse landbouwgedeputeerde Femke Wiersma van BBB. Precies drie weken na haar benoeming wilde mevrouw Wiersma graag alles weten over het project De Friese Drieslag waarbij duurzame energie, versterking van de natuur en perspectief voor de landbouw hand in hand gaan. Het door WEN ontwikkelde model voor de coöperatieve productie van groengas uit mono-mestvergisting is eerder door de provincie Friesland omarmd vanwege de veelbelovende perspectieven. Vandaar dat ingezet wordt op een pilot in Wijnjewoude.

Het plan De Friese Drieslag kwam goed tot leven met een presentatie en het bezoek aan de melkveehouderij van maatschap Veenstra aan de Weinterp, waarbij ook een collega melkveehouder aanwezig was. Er ontstond een levendige gedachtewisseling over de betekenis van deelname aan De Friese Drieslag voor de individuele melkveebedrijven, want elk bedrijf is anders. Het project waarbij dagverse mest wordt geleverd, vraagt maatwerk in aanpassing op de boerderijen. De stalvloer moet dichtgelegd worden met rubber matten zodat de verse mest direct afgeschoven kan worden in een apart te creëren kleine opslag waaruit de drijfmest wordt opgehaald om te worden vergist. Voor de investering in deze aanpassingen op de boerderij is een bijdrage vanuit de provinciale stikstofmiddelen onmisbaar.
De vergiste mest kan dan na retour in de mestkelder opgeslagen worden tot het wordt uitgereden. Behalve dat de boer actief bijdraagt aan een aardgasvrij dorp levert deelname aan De Friese Drieslag directe vermindering van de uitstoot van broeikasgas (85%) en stikstof (45%) op het bedrijf.

Op de vraag wat Wiersma’s afdronk was reageerde ze positief. “Het is een interessant plan en ik ben voor innovatie. Daarom hebben we dit plan ook in het coalitieakkoord opgenomen”.

Nog 4 maanden…
Heb jij de stimuleringsbijdrage van 2000 euro voor verduurzaming van je huis nog niet (helemaal) gebruikt? De regeling loopt nog tot 31 december. Dat wil zeggen, je hebt nog vier maanden om plannen te maken en een aanvraag te doen. Uitvoering kan rustig daarna. Ondertussen is WEN druk met de voorbereiding voor een vervolgregeling, want WEN wil de verdere verduurzaming van Wijnjewoude blijven stimuleren.

Wil je eens rustig met een energiecoach praten over wat voor jou verstandig kan zijn om te besparen op je energiekosten? Of over hoe je de verduurzaming kunt financieren? Stuur een mailtje aan besparen@wen.frl of bel met Frans Pool 06 57584354.
Op www.wen.frl/subsidies vind je veel info over landelijke subsidies en voordelig lenen.
Als je nog een restant van de bijdrage over hebt, kijk dan eens naar de kleinere maatregelen die voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen op www.wen.frl/stimuleringsregeling

Huren bij WEN
Binnenkort kun je bij WEN een hybridewarmtepomp bij je cv ketel, of zonnepanelen huren. En, omdat het bij WEN niet gaat om winst te maken weet je zeker dat je aanmerkelijk voordeliger uit bent dan via een commercieel verhuurbedrijf. Interesse? Mail naar besparen@wen.frl.

Ben je nieuw komen wonen in Wijnjewoude? Check dan of de stimuleringsbijdrage voor jouw woning al gebruikt is door een mailtje te sturen aan info@wen.frl

Statutenwijziging
WEN heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. Er gaat veel geld om. Het dorp heeft als Proeftuin Aardgasvrije Wijken 4.3 miljoen euro subsidie gekregen. Je begrijpt, dat een verantwoorde besteding daarvan heel belangrijk is. Dat geldt ook voor de postcoderoosregeling, de exploitatie van de dorpszonneweide en de groengas productie die in voorbereiding is.
Voor het WEN-bestuur een veelomvattende taak, die ze met volle inzet uitvoert. Toch zijn er soms ook indringende vragen en er mogen geen fouten gemaakt worden. Daarom heeft het bestuur voorgesteld het toezicht op het bestuur te professionaliseren en een toezichthoudend orgaan in te stellen. Via een digitale ledenpeiling, waarbij 177 leden hun stem lieten horen, bleek hiervoor veel steun. Maar liefst 93% van de leden stemde voor. Er gaat een werkgroep aan de slag om dit uit te werken.
Met het voorstel om de zittingstermijn van twee bestuursleden mogelijk te verlengen was bijna 80% het eens. Het bestuur is blij dat er zoveel leden gestemd hebben en ziet een digitale stemming als een goede manier om meer leden te betrekken bij de ontwikkelingen.
Wil jij ook meepraten en -beslissen? Lid worden kan via www.wen.frl.

Spandoek zonneweide beschadigd
Het vrolijke spandoek op het hek van onze dorpszonneweide is helaas met zwarte verf bespoten. WEN kan niet accepteren dat haar spullen beschadigd worden. De dader is bekend en het bestuur bezint zich op een passende reactie.
En omdat het in het voorjaar veel te nat was, is het zaaien van het wilde bloemenmengsel op de zonneweide uitgesteld. Zodra het weer geschikt is, gaan we zaaien. Zo hopen we volgend jaar veel insecten van voedsel te kunnen voorzien.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *