Overleg met de Gemeente en meer nieuws van Plaatselijk Belang

Met de gemeente vond op 13 november het ambtelijk overleg plaats. De volgende actiepunten hebben we toen besproken of werden later door de gemeente aangevuld:

Parkeerplekken Te Nijenhuiswei
Het aanbrengen van parkeerplekken aan de Te Nijenhuiswei staat al een tijd op de planning. Vanwege de hoge werkdruk binnen de gemeente is dit uitgesteld. Naar verwachting worden in maart 2024 aanwonenden geconsulteerd over de nieuwe parkeerplekken.

Vernieuwen fietspad naar Bakkeveen
De grootste schade aan het fietspad wordt veroorzaakt door wortelopdruk. In november of december wordt de fijnrolfrees ingezet om het wegdek vlakker te maken. PB vraagt wanneer er groter onderhoud gepland staat. Met name het stuk na de Biskopsreed wordt slechter (vanaf Wijnjewoude, richting Bakkeveen). Pas in 2025 wordt er weer een deel van het fietspad van een betonverharding voorzien.

Russchenreed
Het straatmeubilair is rechtgezet. Het beschadigde straatmeubilair wordt vervangen. De straatwerkzaamheden zijn niet naar tevredenheid van de buurt opgelost. Er zijn gaten in de weg waar water in blijft staan. De straat is aan een herinrichting toe om wateroverlast op te lossen en parkeermogelijkheden te verbeteren. De herinrichting-werkzaamheden staan gepland voor 2025.

Binnenwei Hemrik – Lippenhuizen
Deze doorgaande weg tussen Hemrik en Lippenhuizen wordt in 2024 aangepakt. Het wordt dan een weg met een maximumsnelheid van 60 km/u. Dit met als doel sluipverkeer te ontmoedigen met hopelijk minder verkeer op Weinterp.

Werkzaamheden Weinterp
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt in week 50 (11 t/m 15 december) begonnen met het vervangen van de graskeien door bermbeton. Dit deel van de weg wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten. Er komt een omleidingsroute. Het fietspad blijft wel open. Eerst wordt de zuidzijde van de weg hersteld. In het eerste kwartaal van 2024 volgt dan de noordkant.

Vervangen brug Mounleane, Ald Djip
Antea Group heeft de opdracht gekregen een bestek te maken. Daarna moet een aannemer gezocht worden. Naar verwachting vinden de werkzaamheden in 2024 plaats. PB constateert dat het al een paar jaar duurt en dat het regelmatig vragen uit het dorp krijgt over de toestand van de brug.

Parkeerproblemen rond de school
Opnieuw kregen we klachten over de parkeerproblemen bij de school. Een aantal keren per dag, wanneer de kinderen naar school worden gebracht en gehaald, staat de stoep vol met geparkeerde auto’s. Voetgangers, waaronder veel kinderen, gaan dan over de weg. Vervelend, zeker voor kinderwagens, rolstoelen en rollators en bovendien gevaarlijk! Bijkomend probleem is dat de stoep stuk wordt gereden. Conclusie van een aanwonende: we hebben een stoep die we niet als stoep kunnen gebruiken! Daarom het verzoek zo weinig mogelijk gebruik te maken van de auto en als het niet anders kan te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken! Dus niet op de stoep! Meer bewegen past binnen de doelen van Bloeizone en bevordert rond de school de verkeersveiligheid!

Groenbrengpunt
Het groenbrengpunt in Ureterp is zaterdagmorgen 16 december geopend.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *