Berichten van Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang in de Buurtsuper
Zaterdag 13 januari is Plaatselijk Belang van 10.00 uur – 11.00 uur in de supermarkt aanwezig voor al je vragen en opmerkingen. Ook vraagt de werkgroep Buurtkast je deze zaterdag een product te kopen voor de Buurtkast.

Wegwerkzaamheden Weinterp uitgesteld naar 2024
In verband met het slechte weer van de afgelopen tijd en de voorspellingen voor de komende tijd is besloten deze werkzaamheden uit te stellen naar begin 2024.
Wanneer we een nieuwe planning hebben word je op de hoogte gebracht.

Jubileumviering
In 2024 is het 125 jaar geleden dat Plaatselijk Belang is opgericht en 50 jaar geleden, dat Wijnjeterp en Duurswoude werden samengevoegd tot Wijnjewoude. Het voorstel was de jubilea de combineren met het Dorpsfeest. Een afvaardiging van de Feestcommissie en Plaatselijk Belang hebben dit overlegd met de buurten. Men kon zich vinden in het voorstel om het samen te doen en het extra feestelijk te maken. De buurten willen zich daar graag voor inzetten. Wel kwam men deze avond tot de conclusie, dat de voorbereidingstijd te beperkt is. De buurten moeten samen komen, voorstellen moeten worden uitgewerkt en worden uitgevoerd enz.
In 2025 viert de Feestcommissie het 25-jarig jubileum. Daarom is besloten de jubilea viering uit te stellen naar 2025! Dat betekent, dat we in 2024 het gebruikelijke dorpsfeest hebben, dat georganiseerd wordt door de feestcommissie.

Vraag nu een bijdrage aan voor NL Doet!
Op 15 en 16 maart 2024 organiseert het Oranje Fonds weer de vrijwilligersactie NL Doet! Sinds 1 november kun je als organisatie je activiteit aanmelden en een bijdrage aanvragen. De bijdrage bedraagt maximaal € 350,- en kan aangevraagd worden tot 31 januari 2024. Maar op is op, dus wees er op tijd bij.
Op de website van NL Doet vind je alle informatie en voorwaarden voor een bijdrage.

Melddesk wordt BuitenBeter
Op 7 februari 2024 presenteert de gemeente Opsterland een nieuw systeem waarmee je meldingen in de openbare ruimte doorgeeft. Met de BuitenBeter app kan je op een laagdrempelige manier een melding doen van alle incidenten in de openbare ruimte. De melder selecteert een categorie, de locatie, voegt eventueel een foto toe en stuurt de melding door naar de gemeente.

Voordelen ten opzichte van de MijnGemeente-app:
• BuitenBeter gebruikt een straatnamenregister. Hiermee kan je locaties, waar geen huizen staan, óók eenvoudig selecteren;
• Gebruiksvriendelijk. Het aantal invulvelden wordt flink verminderd: de melder vult in BuitenBeter alleen een naam, e-mailadres en telefoonnummer in;
• Je voegt een foto of andere bijlage makkelijk toe;
• Achter de schermen worden de huidige categorieën onder de loep genomen en uitgebreid.

Via een centraal werksysteem, genaamd BinnenBeter, ontvangt de gemeente meldingen en legt deze gestructureerd vast. Medewerkers van de gemeente informeren melders eenvoudig over de status van hun melding. Dit is alleen mogelijk bij meldingen die niet anoniem zijn ingediend.

LEADER Zuidoost-Fryslân start in 2024
LEADER heeft als doel een mooi en leefbaar platteland mogelijk te maken. Het is een Europees subsidieprogramma voor het versterken van het platteland. Inwoners bepalen zelf wat belangrijk is voor de leefbaarheid. LEADER ondersteunt projecten van onderop, die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld.

Waarvoor?
Verenigingen, stichtingen coöperaties kunnen LEADER-subsidie aanvragen voor projecten die aan de volgende criteria voldoen:
Het vindt plaats in één of meerdere gemeenten in het gebied
Het draagt bij aan het verbeteren van de economische veerkracht van de regio
Het is innovatief of vernieuwend
Het heeft een langdurig effect
Het is haalbaar en uitvoerbaar
Het komt uit de mienskip en heeft draagvlak

Hoeveel?
De maximale bijdrage is €125.000,- maar is nooit meer dan 50% van de totale kosten. De minimale bijdrage is € 50.000.-.

Meer weten?
Naar verwachting zal de eerste openstelling in het voorjaar van 2024 plaatsvinden. Streekwurk gaat de aanvragen behandelen en kan ondersteunen bij het doen van een aanvraag. Kijk voor meer informatie op de website van Streekwurk.

Vandalisme
De gemeente meldt, dat er regelmatig in onze gemeente borden worden vernield. Een behoorlijke kostenpost! Jammer! Laten we met z’n allen ervoor zorgen, dat vernielingen worden voorkomen!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *