Eindrapportage werkgroep Leefbaarheid beschikbaar

Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) heeft plannen om groen gas op te wekken uit rundveemest via monomestvergisting om zo Wijnjewoude aardgasvrij te maken.
Omdat er zorgen zijn over eventuele overlast heeft de gemeente het initiatief genomen een onafhankelijke werkgroep in te stellen met inwoners uit de buurt van de RZWI en andere buurten waar mestvergisting mogelijk een rol zou kunnen spelen.
Dit heeft geleid tot de oprichting van werkgroep Leefbaarheid, die afgelopen tweeëneenhalf jaar onder begeleiding van Arjen Bosch van de KNMH en met advisering van ingenieursbureau Arcadis alle mogelijke varianten voor centrale of decentrale mestvergisting onderzocht heeft. Daarnaast is gekeken naar mogelijke overlastpunten. De werkgroep heeft een eindrapportage van dit onderzoek gemaakt. Deze eindrapportage en de onderliggende onderzoeksrapporten zijn hier te vinden.

Het rapport wordt woensdag 7 februari 2024 om 19.30 uur in de Swingel door de werkgroep toegelicht. Alle Wijnjewoudsters zijn van harte uitgenodigd!

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *