Berichten van Plaatselijk Belang

Nieuwjaarsstunt oudejaarsploeg

Rond de jaarwisseling werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Aan De Finne was het carbidschieten en op het evenemententerrein was het gezellig in de feesttent. Op nieuwjaarsdag kon men een (frisse) duik nemen in het haventje van Klein Groningen! Ook beschikte Wijnjewoude op nieuwjaarsdag over een mestvergister en dat zonder allerlei ingewikkelde procedures! Fijn dat de jaarwisseling in Wijnjewoude zonder problemen is verlopen. Hartelijk dank aan allen, die dit mogelijk hebben gemaakt. Een goed begin van het nieuwe jaar!

Nieuwbouw weer vertraagd
‘It Twaspân’ zou in oktober gesloopt worden. Toen werd het december of januari en nu horen we dat het april of mei wordt! Heel teleurstellend! Het ontwerpwijzigingsplan is pas 21 december gepubliceerd. Hierop kunnen tot eind januari zienswijzen worden ingediend. Als dit niet gebeurt, dan wordt het ontwerpwijzigingsplan begin februari definitief vastgesteld. Worden er wel zienswijzen ingediend dan wordt het eind februari. Na de vaststelling ligt het plan 6 weken ter inzage. Er kan dan beroep ingesteld worden bij de rechter. Indien dit niet het geval is dan is het plan medio april ’24 onherroepelijk, waarna er gesloopt én gebouwd kan worden!

Vacatures bestuur Plaatselijk Belang
In 2025 zijn drie leden van Plaatselijk Belang aftredend. Voor ons een reden alvast op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Het is dan mogelijk eerst een jaar mee te draaien zonder veel bestuurlijke taken. Met name vragen we aandacht voor de vacature van penningmeester. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden:
1. Het penningmeesterschap met de administratieve taken die daarbij horen.
2. Administratieve ondersteuning door de huidige penningmeester Harry Blaauwbroek, zodat het penningmeesterschap behoorlijk minder tijd kost.

Belangrijk is dat we een volwaardig bestuur blijven houden! We doen dan ook een klemmend beroep op jullie om jullie beschikbaar te stellen voor het bestuur. Ook als het nu nog niet uitkomt, maar vrij zeker is, dat het vanaf 2025 wel mogelijk is! Dit in het belang van Wijnjewoude!

Wil je nadere informatie, of zie je andere mogelijkheden, dan horen we dat graag. Neem dan contact op met Tineke Dreijer of Jan Sijtsema! Op onze ledenvergadering komen de vacatures aan de orde en we hopen dan duidelijkheid te kunnen geven over een mogelijke invulling van de vacatures.

Ledenvergadering
We hebben dinsdagavond 19 maart a.s. onze ledenvergadering. De gebruikelijke zaken, zoals jaarverslag, jaarrekening enz. komen aan de orde. De meeste aandacht gaat waarschijnlijk uit naar het vaststellen van onze dorpsvisie. Een belangrijk punt en we hopen jullie deze avond te mogen verwelkomen!

Onderhoud weg en vervanging brug
Aannemer Schagen constateerde dat de bermen van onder andere Weinterp verzadigd zijn met water. Te nat om met de werkzaamheden te beginnen! Ze schatten in dat de werkzaamheden in maart/april kunnen worden uitgevoerd.

De tekeningen van de brug in de Mounleane zijn klaar en liggen nu bij de provincie. De provincie heeft nog aanvullende eisen/wensen vanuit de gebiedscommissie Koningsdiep. Zij gaan na, of er ‘koppelmogelijkheden’ zijn met een plus voor de natuur. De planning is nog steeds dat met de werkzaamheden in 2024 wordt begonnen.

Buurtkast
Wat een geweldige opbrengst hadden we op 13 januari in de Buurtsuper. Enkele karren vol met producten en € 91,-! Heel hartelijk dank!

Wegbewijzering
Op de hoek Merkebuorren/Welfingstrjitte staat een wegwijzerpaal. Bepaalde bordjes zijn achterhaald en worden in overleg met de gemeente geactualiseerd. Ook valt de paal op deze plek niet op. Misschien kan de paal een andere plek krijgen. Daarnaast vragen we de gemeente een wegwijzerpaal te plaatsen vanaf de richting Bakkeveen.

Groenbrengpunt Ureterp
U kunt uw groenafval op zaterdag 10 februari brengen naar het Groenbrengpunt in Ureterp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *