WEN Stap voor Stap februari 2024

De eerste stimuleringsregeling, die liep tot eind vorig jaar, heeft heel mooie resultaten opgeleverd. Niet alleen in feitelijke energiebesparing, maar we zijn ons als bewoners veel bewuster geworden hoe we ons energieverbruik kunnen verminderen. En, we hebben elkaar ook gestimuleerd om er actief mee bezig te gaan. En dat was precies de bedoeling.

In het kort de belangrijkste uitkomsten van de eerste regeling: van alle adressen heeft 70% de waardebon gebruikt. De bon heeft ruim 260 adressen gestimuleerd tot het nemen van isolerende maatregelen, ongeveer 150 adressen tot het nemen van een duurzame vorm van verwarming (vooral warmtepompen) en ongeveer 290 adressen tot het plaatsen van zonnepanelen.

Van de huiseigenaren heeft driekwart (74%) een aanvraag gedaan:

  • 39% van de maatregelen betreft isolatie (vooral glas, spouw, dak en vloer)
  • 29% betreft duurzame verwarming (waaronder 74 hybride en 20 volledige warmtepompen)
  • 49% betreft opwek van elektriciteit (244 keer zonnepanelen).

Van de huurwoningen zijn huurder en verhuurder samen in actie gekomen op de helft van de adressen (48%). Hiervoor was € 1.500,- per huurwoning beschikbaar. Het grootste deel betreft isolatie.

Huurders konden daarnaast zelf € 500,- besteden aan kleine maatregelen. Van hen heeft een kwart (26%) een aanvraag gedaan. Vooral voor het vervangen van oude koel- en vriesapparaten en wasdrogers.

Van de overige gebouwen heeft ruim de helft (62%) van de eigenaren actie ondernomen. Dit gaat vooral om zonnepanelen en led-verlichting.

Geïnteresseerd in meer uitkomsten? Kijk op wen.frl/stimuleringsregeling-de-cijfers.

 

Stimuleringsregeling 2 uit de startblokken
Sinds 1 januari is de tweede regeling van kracht, waarbij elk adres nu een waardebon van € 1.000 heeft ontvangen om te besteden aan verduurzaming. Direct vanaf de start kwamen de aanvragen weer binnen. En ook nu wordt het erg gewaardeerd dat deze financiële impuls geldt voor zowel eigenaren als huurders. Eenzelfde waardering is er voor de ondersteuning van Tina Hulst en de vrijwillig energiecoaches.

Warmtelekken ontdekken
Wil jij graag onderzocht hebben waar de energielekken in jouw huis zitten? In februari en maart kunnen de energiecoaches nog met de warmtecamera in actie. Maar dan moet het temperatuurverschil binnen en buiten wel minimaal 15 graden zijn. Dus vaste afspraken zijn niet te maken, maar je kunt je wel vast opgeven via besparen@wen.frl.

Sijbe Knol op bezoek
Hadden we in september landbouw-gedeputeerde Femke Wiersma op bezoek, op woensdag 17 januari bracht Sijbe Knol van FNP een kort werkbezoek aan WEN. Als gedeputeerde van onder meer energie-transitie en leefbaarheid was hij geïnteresseerd om over de betekenis van de groengasplannen voor het dorp te vernemen. Het was een kort gesprek in de Swingel want meer tijd had hij nu niet. Een rustig bezoek aan het dorp zelf blijft nog op zijn lijstje met voornemens staan.

De heer Knol was onder de indruk van hoe we in Wijnjewoude heel planmatig en actief bezig zijn met besparing en het produceren van groene energie. Hij wil, net als Sietske Poepjes voorheen, bestuurlijk betrokken blijven en waar mogelijk zijn steentje bijdragen aan de verdere realisatie van onze dorpsdroom, in 2025 energieneutraal.

WEN krijgt Raad van Toezicht
Recent is onder de leden van WEN een digitale stemming gehouden over de nieuwe statuten. Van de 136 uitgebrachte stemmen waren er 126 stemmen voor. Dit maakt duidelijk dat de ledenvergadering de instelling van een Raad van Toezicht (RvT) goed vindt voor de Coöperatie. De statutenwijziging zal nu bij de notaris worden geformaliseerd. In de vorige Bân vroegen we je om de wervingsadvertentie voor leden van de RvT te delen, en als je iemand kent die geschikt is voor de RvT, deze persoon te stimuleren om te reageren. Dat heeft goed gewerkt en inmiddels is de selectiecommissie begonnen met de selectie van RvT-leden.

Waarom schakelen mijn zonnepanelen uit?
Deze vraag wordt veel gesteld. De meeste mensen weten inmiddels dat het elektriciteitsnet overbelast is, vooral op uren dat er heel veel zonnestroom wordt opgewekt. We spreken dan over netcongestie. Otto Welfing, vrijwillig energiecoach bij WEN, heeft hierover een artikeltje geschreven dat je hier kunt lezen. We hopen dat het je helpt begrip te hebben als jouw zonnepanelen uitschakelen – en die van de buren misschien wel niet – wanneer de zon hoog aan de hemel staat.

Werkgroep Leefbaarheid 2 organiseert informatiebijeenkomst
De door de gemeente ingestelde werkgroep, die tot taak had om te onderzoeken of een monomestvergister aan de Tolleane overlast kan veroorzaken, is klaar. De werkwijze, alle onderzoeksresultaten en conclusies zijn gebundeld in een rapport dat je kunt lezen op www.wijnjewoude.net/groengas. Op woensdagavond 7 februari houdt de werkgroep een informatiebijeenkomst voor het hele dorp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *