WEN Stap voor Stap maart 2024

Groengas Wijnjewoude nieuwe fase in
Op 7 februari presenteerde werkgroep Leefbaarheid 2 jaar bevindingen wat betreft eventueel te verwachten overlast bij het vestigen van een monomestvergister aan de Tolleane. Op grond van het installatie-ontwerp, zoals de firma Colsen BV die in opdracht van WEN had gemaakt en waarbij de strengste eisen voor de landelijke omgeving waren toegepast, zijn alle overlast thema’s onderzocht. Deels was daarvoor externe deskundigheid ingeschakeld zoals voor geluid, geur en veiligheid/gezondheid. Ingenieursbureau Arcadis heeft alle onderzoeken gevalideerd en daarmee de resultaten onafhankelijk kunnen vaststellen.

De eindconclusie van Werkgroep Leefbaarheid 2 is dat er geen overlast te verwachten is van een centrale monovergister aan de Tolleane. Wel doet de werkgroep aanbevelingen aan WEN voor een landschappelijke inpassing in samenwerking met het dorp en aan de Gemeente voor een goede verkeersafwikkeling.
Binnenkort wordt het eindrapport officieel aan de opdrachtgever Gemeente Opsterland aangeboden. De door de gemeente ingestelde werkgroep werd net als Leefbaarheid 1 ondersteund en voorgezeten door Arjen Bosch, vrijwilliger bij voormalig Heidemij (nu Katalys) die burgers ondersteunt bij complexe ruimtelijke plannen. De werkgroep kreeg als opdracht mee: Onderzoek welke varianten van monomestvergisting haalbaar zijn en analyseer of zo’n variant zonder overlast kan functioneren.

Op de pagina’s van de werkgroep Leefbaarheid 2 op deze website, vind je alle informatie zoals het Eindrapport incl. deskundigen rapportages en de presentatie van werkgroep voorzitter Arjen Bosch op 7 februari.

Nu aan de voorwaarde van WEN is voldaan dat “een centrale monovergister alleen gebouwd kan worden zonder overlast” kan de periode van planontwikkeling worden afgesloten en gaat de coöperatie zich voorbereiden op de aanvraag van een omgevingsvergunning en vervolgens een bouwvergunning.

Nieuwe fase op meer terreinen
Niet alleen voor wat betreft het Groengas project is een nieuwe periode aangebroken van vergunningen aanvragen en samen met geïnteresseerde bewoners plannen maken voor een goede landschappelijke inpassing en met gemeente en dorp zorgen voor een goede verkeersafwikkeling.
Ook wat betreft het thema Besparen zijn we met de tweede Stimuleringsregeling, waarbij alle adressen € 1.000 krijgen voor verdere verduurzaming, een nieuwe fase ingegaan.
Het bestuur werkt hard om ook huurders mogelijkheden te bieden om energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Gezien de steun die we hierbij krijgen hopen we komende zomer grote stappen te kunnen zetten.

Beide elementen Besparen en Groengas zijn de pijlers onder onze Proeftuin om als dorp in 2028 aardgasvrij te worden. En zo zijn we als WEN en bewoners gestaag op weg naar een energieneutraal en aardgasvrij Wijnjewoude.

Instelling Raad van Toezicht in ALV 15 april
En dan is er nog de instelling van een toezichthoudende raad. WEN hecht veel waarde aan zorgvuldige besluitvorming en aan respectvolle omgang met elkaar. Toezicht op het functioneren van het bestuur is hierbij van meerwaarde.
Inmiddels is de selectiecommissie druk met sollicitatiegesprekken want er zijn voldoende kandidaten. In de ledenvergadering van 15 april hoopt de commissie met een voordracht te komen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *