Berichten van Plaatselijk Belang

In onze Dorpsvisie staat:
‘We brengen in kaart, eventueel met externe ondersteuning, welke verenigingen mogelijkheden zien om samen velden te gebruiken (combineren van activiteiten). Als tweede stap gaan de verenigingen, die de intentie hebben voorzieningen gezamenlijk te gebruiken, een commissie vormen om dit verder uit te werken’.
We willen de eerste stap zetten door alle verenigingen uit te nodigen, die na willen gaan, of ze in één of andere vorm misschien kunnen samenwerken met andere verenigingen. Daarom nodigen we jullie uit voor een eerste bijeenkomst op woensdag 22 mei om 19.45 uur in De Swingel.

Nieuw bestuurslid
We zijn blij te kunnen meedelen dat Keoma Jager bereid is bestuurslid te worden van Plaatselijk Belang. Formeel vinden benoemingen plaats door de ledenvergadering. Dat betekent, dat Keoma pas formeel benoemd kan worden in april 2025. Voor het functioneren van het bestuur vinden we dit niet gewenst. Daarom beleggen we aan het begin van de bestuursvergadering van 14 mei een extra ledenvergadering. Naast opening en sluiting is het enige punt op de agenda de benoeming van Keoma. Dus hierbij wordt u uitgenodigd deze korte ledenvergadering van 14 mei a.s. bij te wonen. We beginnen om 19.45 uur.

Wie is Keoma Jager?
Mijn naam is Keoma Jager en ik ben 40 jaar. Sinds 2023 woon ik samen met mijn vriendin Marijke Schokker in Wijnjewoude. De warme ontvangst van de buurtgenoten en de groene bosrijke omgeving heeft ervoor gezorgd dat we ons hier al helemaal thuis voelen in het leuke en gezellige dorp.
Ik werk bij VodafoneZiggo waar ik mij voornamelijk bezig hou met het efficiënt en verantwoord inrichten van onze werkprocessen, beleid en cultuur. In mijn vrije tijd mag ik graag klussen of een verre reis maken, met voorkeur voor landen waarbij ik aapachtigen in het wild kan fotograferen.
Begin dit jaar was ik aanwezig bij de ledenvergadering over de dorpsvisie. Dit heeft ertoe geleid dat ik mij als vrijwilliger heb aangemeld voor het bestuur van het Plaatselijke Belang. Ik hoop dat ik met mijn kennis en ervaring een goede bijdrage mag leveren aan de belangrijke en mooie initiatieven die er spelen in het dorp, zoals de dorpsvisie.

Penningmeester gezocht
Onze penningmeester Harry Blaauwbroek is volgend jaar aftredend. Daarom zoeken we een nieuwe penningmeester. Het is formeel met ingang van april 2025. Het is mogelijk nu alvast mee te draaien, zodat geleidelijk de taken van penningmeester kunnen worden overgenomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tineke Dreijer of Jan Sijtsema.
Vuilcontainers en hondenpoep
Er staan vuilcontainers bij It Wâldhûs, waarin de bewoners hun afval in dumpen. Sommige inwoners van de buurt dachten, dat de vuilcontainers voor algemeen gebruik waren. Zij maakten daar ook gebruik van met het gevolg dat de bewoners van It Wâldhûs hun afval niet meer kwijt konden. Een misverstand! De containers zijn alleen bedoeld voor de bewoners van It Wâldhûs.

Daarnaast een dringend verzoek geen hondendrollen rond It Wâldhûs achter te laten. Met mooi weer, als de bewoners buiten willen zitten, is de stank niet te harden. Hopelijk worden binnenkort de afvalbakken voor hondenpoep geplaatst. Tot zolang is het behelpen. Zorg er in ieder geval voor, dat er geen hondendrollen blijven liggen op plekken, waar mensen er last van kunnen hebben. Laten we daar met z’n allen op letten!

Rode contouren
Zoals al gemeld op de ledenvergadering zijn er in 2011 rode contouren om ons dorp getekend door de provincie. Dit is vrij geruisloos gegaan. Er is alleen met de gemeente overlegd. Dat betekent, dat er geen mogelijkheden zijn voor nieuwe uitbreidingsplannen. Er is in Wijnjewoude echter behoorlijk meer woonruimte nodig en inbreidingsmogelijkheden zijn er niet. We zijn dan ook in gesprek gegaan met wethouder Van Opzeeland. Daarnaast hebben we alle fracties geïnformeerd en ze gevraagd de provincie te bewegen het beleid van de rode contouren aan te passen.

Uit contacten met raadsleden werd ons duidelijk, dat verschillende dorpen in onze gemeente in de problemen komen als er niet buiten de rode contouren gebouwd mag worden. Martin de Vries (CDA) heeft samen met Hans de Jong (OB) en Wanda Geertsma (VVD) op maandag 22 april hierover een motie ingediend. Aan het College werd gevraagd in gesprek te gaan met de provincie om woningbouw, indien noodzakelijk, buiten de rode contouren toe te staan. Alle raadsleden hebben voor de motie gestemd en het College gaat zich inzetten de motie uit te voeren!
Als Plaatselijk Belang blijven we niet afwachten en we gaan de Statenfracties benaderen. Tijden hebben tijden. In 2011 was er sprake van krimp. De angst was dat er te veel gebouwd zou worden. Nu zien we dat er een grote vraag naar woningen is. Prognoses wijzen uit dat dit ook de komende jaren het geval is. Dus provincie: speel in op deze veranderde omstandigheden!

Gezamenlijke collecte
Vorig jaar is er een informatieavond geweest voor coördinatoren van collectes met de vraag, of men er voor voelde alle collectes samen te voegen tot één collecte per jaar. In Bakkeveen heeft men het zo geregeld. Verschillende coördinatoren voelden hier wel wat voor; andere coördinatoren daarentegen niet. Daarom is besloten dit initiatief niet verder uit te werken.

Transformatorhuisje
Liander is van plan op de hoek Gentiaan/Lavindelheide een transformatorhuisje te plaatsen.

Bloembakken Merkebuorren
Geprobeerd wordt de bloembakken in de tweede helft van mei te plaatsen. De locaties zijn in samenwerking met de gemeente, als de verantwoordelijke wegbeheerder, gekozen. Na plaatsing gaat de gemeente een tweede snelheidsmeting doen. Hopelijk met als resultaat dat er lagere snelheden worden gemeten!
Het zal even wennen zijn, maar we hopen, dat de bloembakken gaan bijdragen aan een verkeersveiliger Merkebuorren. Laten we dit initiatief een faire kans geven! Daarnaast is het een fleurig gezicht, want de buurten hebben gezorgd voor mooie plantjes!
Dank aan Univé Buurtfonds, Foar ús Doarp en het Dorpsbudget. Door hun bijdragen konden de bloembakken gefinancierd worden!

Goed om te noemen
Het heeft lang geduurd met het fietspad van De Finne tot de Beakendyk, maar het is nu vernieuwd; daarnaast is de weg Weinterp aangepast. Natuurlijk blijft er nog genoeg te wensen over, maar het is goed ook te benoemen, wat (uiteindelijk) wel is gerealiseerd!

Groenbrengpunt Ureterp
U kunt uw groenafval alle zaterdagen in mei naar het Groenbrengpunt in Ureterp brengen.

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Leuk nog iets tezien vanuit Wijnjewoude waar wezo ’n 30 jaar woonden .Nu in Ameide en ik mis de bossen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *