WEN Stap voor Stap mei 2024

Burgemeester Andries Bouwman maakt kennis met WEN
Samen met wethouder Durk Durksz bracht de burgemeester op 18 april een kort kennismakingsbezoek aan WEN. Aan de hand van een presentatie wist voorzitter Pieter de Kroon de heren in vogelvlucht door de ontwikkelingen van onze coöperatie te leiden. De burgemeester was bekend met de PAW-proeftuin omdat hij als wethouder in de gemeente Tytjerksteradiel actief betrokken is geweest bij de aanvraag en toekenning van proeftuin Garyp. Speciale aandacht kregen de recente plannen voor verhuur van hybride warmtepompen aan huurders en de situatie rond de groengasplannen. Omdat het daarbij ook gaat over moeizame gesprekken en gebrek aan vertrouwen, zei de burgemeester bij te willen dragen aan de dialoog in het dorp. Overigens sprak hij zijn respect en waardering uit voor wat WEN en Wijnjewoude van onderop bijdragen aan de energietransitie.

Raad van Toezicht uit de startblokken
In de ledenvergadering op 15 april is de gloednieuwe Raad van Toezicht (RvT) aan zijn taak begonnen. De leden stemden van harte in met de vijf door de commissie werving en selectie voorgedragen personen. Zij brengen elk hun bijzondere kennis en ervaring in om zo samen toe te zien op het reilen en zeilen van de coöperatie en het bestuur van advies te dienen.
De RvT leden zijn: Wijnjewoudsters Sjoerd Verkuylen en Arie van Dijk en van buiten het dorp Henk Deinum, Tjeerd Jongsma en Helena Posthumus. Helena kent het dorp goed want zij is hier geboren en getogen. Op wen.frl kun je meer over ze lezen.

Woon jij in een huurhuis en zou je ook een hybride warmtepomp en zonnepanelen willen huren?
Elkien heeft voorlopig geen plannen meer om haar huizen in Wijnjewoude verder te verduurzamen. Daarom is WEN samen met huurders in actie gekomen. Immers huurders zijn afhankelijk van hun verhuurder, terwijl huiseigenaren zelf kunnen bepalen hoe zij hun energieverbruik naar beneden brengen. Met een kleine beurs kunnen ze daarvoor zelfs een lening tegen 0% rente afsluiten.
Gelukkig heeft Elkien inmiddels, met inzet van bewoners en WEN, ruim 50 huizen geïsoleerd. Daarnaast hebben 4 Elkien-huurders een hybride warmtepomp en zonnepanelen laten installeren, die zij van WEN huren. Hun eerste ervaringen zijn positief, zowel wat betreft wooncomfort als besparing op de energierekening.

Nu maakt WEN plannen om aan alle huurders die daar belangstelling voor hebben, een hybride warmtepomp te verhuren. Daarbij is het van belang om inzicht te hebben in het aantal mensen dat wil onderzoeken of het voor hen slim is om hieraan mee te doen.

Of het voor jou een passende oplossing is, hangt samen met je verbruik, je contract, de situatie van je huis en of er een goede plaats is voor de buiten-unit. Ben je benieuwd, laat het ons weten! Je zit nergens aan vast. Binnenkort krijgen alle Elkien huurders een flyer in de bus, waarop ze hun belangstelling kenbaar kunnen maken.

Samenwerking Gemeente Opsterland en WEN
Sinds Wijnjewoude in 2021 werd geselecteerd als proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is de relatie van WEN met opdrachtgever gemeente Opsterland geïntensiveerd. Vanaf de aanvraag was Timo Veen als verbindingsman aangesteld en raakte hij ook betrokken bij allerlei interne en externe overleggen en zo groeide er een wederzijds gewaardeerde samenwerking.
Inmiddels heeft Timo een nieuwe baan en is zijn rol overgenomen door Wim Wierda die zich al langer met hart en ziel betrokken toonde bij de ontwikkelingen van de proeftuin Wijnjewoude. Maar jammer genoeg hebben we per 1 mei ook van Wim afscheid moeten nemen, omdat hij een andere richting heeft gekozen en niet meer werkzaam is bij de gemeente. Vanaf nu neemt Jacob Ottens de bemiddelende rol over. We kennen Jacob al en dat geeft vertrouwen dat de waardevolle samenwerking zich ook via Jacob verder ontwikkelen zal.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *