Jaarvergadering Great Foarút

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: De Driehoek

Hoewel we deze winter slechts één dag open konden zijn is Great Foarút wel degelijk flink bezig.

Donderdag 11 januari kon de baan eindelijk open, ook al was het in de loop van de avond te gevaarlijk. Velen hebben toen ook kunnen zien dat het koek-en-zopie-hokje geheel vernieuwd is. Hoewel het nog niet helemaal klaar is, ziet het er veelbelovend uit en kregen we veel positieve reacties.

Om verder bij de tijd te blijven, de richtlijnen en voorschriften in acht te houden, zullen we ook de statuten aan moeten passen naar hedendaagse eisen. Derhalve willen we een (vervroegde) ledenvergadering houden. Daarnaast zijn er twee leden van het bestuur die vertrekken en daarvoor zoeken we dan ook twee nieuwe bestuursleden. Dit is dé kans om vrijwilligerswerk te doen waar het hele dorp altijd erg blij mee is!

Net als iedereen heeft ook de ijsclub te maken met kosten die zijn gestegen. Daarom willen we dan ook een contributieverhoging instellen. Dit willen we graag voorstellen en uitleggen op de vergadering.
Datum: 19 april 2024
Locatie: Gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3.
Aanvang 19.30 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vorige vergadering, d.d.10/11/2023
3. Verslag secretaris
4. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar; Jelmer van den Berg
Aftredend en niet herkiesbaar: Ronnie Stoker
Nieuwe bestuursleden/ kandidaten kunnen zich tot 18 april 2024 aanmelden bij de overige leden van Great Foarút, te weten: Ulco de Boer, Hielke (R.) Posthumus, Patrick Koster, Jan –Hendrik Meijerhof of Fokkeliene Monderman.
5. Verhoging contributie van €5,- per jaar naar €7.50 per jaar.
6. Doornemen en vaststellen nieuwe statuten
Dit geldt voor gezinnen dan wel inwoners van Wijnjewoude (leden) vanaf 18 jaar.
7. Verslag penningmeester
8. Benoeming keurmeesters
9. Bespreking rijderijen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *