Weer

apr 19 - vr
Wijnjewoude, NL
7°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Dorpsfilm 2017

Op vrijdag 20 april en zaterdag 21 april wordt de nieuwe dorpsfilm 2017 vertoond. Deze 2 uur durende film is te zien in MFC de Swingel. Mis deze kans om de film op het grote doek te zien niet! Kaarten reserveren via dorpsfilm2017@hotmail.com. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.

De film geeft een mooi beeld van het reilen en zeilen van het dorp door het jaar heen. Er komen beelden voorbij van de volleybal, Longa, voetbal, jeu de boules, darten, klaverjassen, tennis, It Wâldhus, maaltijdvoorziening door de Stripe, kijkjes binnen bij zorginstellingen als de Twâ Bûken, Reik met camping Iekenhiem en stichting AenB, koepelfeestjes in de zomer en met kerst, de dodenherdenking en lichtjesavond, pinksterfeest, luchtopnamen van bijvoorbeeld de Kapellepôle, het nieuw aangelegde landschap na verlegging van de N381, de Duurswouderheide en de melkfabriek, oudere inwoners zoals mevrouw Visser en mevrouw Bosma en Johannes Stoker komen aan het woord, toevallige voorbijgangers, vier generaties Jan Sijtsema, Friese paarden, de gevolgen van de nieuwe N381 voor dorp en landschap, de basisscholen en peuteropvang, de basisschooljeugd die snuffelt aan beroepen in bedrijven in ons dorp, Sinterklaas, boeren, Wijnjewoude Energieneutraal, X-events met Wynjewoodstock en project X-mas, het dorpsfeest met karaoke, kermis en levend tafelvoetbal, Euphonia, koren en trekzakkers, kunst in het dorp, burendag en NLDoet, himelploech, volkstuinen, speeltuin Russchenreed, het café, de Swingel, de supermarkt, de sloop van de zuivelfabriek, en nog meer.
De muziek bij de film wordt gemaakt door Wijnjewoudsters. Laat deze kans niet lopen, er is nu nog plek!
Klik hier voor meer informatie.