Weer

apr 16 - di
Wijnjewoude, NL
5°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Glasvezel Wijnjewoude

Het is gelukt! De benodigde  60% in Opsterland heeft zich aangemeld. Meer nog dan dat: zo’n 75% doet mee!

Glasvezel is het meest moderne netwerk voor internet, televisie en bellen. Het is duur om een nieuw glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied van Friesland. Daarom heeft Kabelnoord eerst geïnventariseerd of er voldoende belangstelling was. Meldde tenminste  60% van de betrokken inwoners in het buitengebied van Opsterland zich aan voor diensten bij de provider, dan ging de aanleg van het nieuwe glasvezelnetwerk door. En dat is nu dus een feit.

Als je je nog niet hebt aangemeld, dan kan dat nog zonder meerkosten tot en met 3 december a.s. op  www.glasvezel.frl.

Dit is voor jou een prachtige kans op een aansluiting op het stabiele en snelle glasvezelnetwerk.

In de glasvezelinformatiekrant vind je meer informatie.