De Biskop 2, Freerk Spek, anno circa 1960

Scannen0022(Spek F

Ooit woonde hier Harm de Jong die het onderscheid tussen mijn en dijn niet altijd kende. Pieter Klaas Walda woonde er daarna jarenlang. Rond 1960 woonde de familie  Freerk Spek er. In de jaren 80 is het huis afgebroken en vervangen door een nieuwe woning.

Deel dit bericht

4 reacties

  1. Pieter (Klazes) Walda, getrouwd met Fokje (Reinders) de Haan, was ook mijn over-grootvader; en diens dochter Froukje (Pieters) Walda, mijn grootmoeder (beppe) dus, was getrouwd met mijn opa (pake) Willem ‘Waaitaper’ de Jong (afkomstig van Hoornsterzwaag). Hun eerste zoon, mijn bloedeigen vader, Pieter de Jong, en kleinzoon dus van Pieter Walda, is daar nog geboren aan de Biskop (yn pakes hûs oan’e wyk), en inderdaad naar hem genoemd daarom (!). Pieter Walda was allereerst een ‘hynsteman’, heeft ooit voor de cavaleriepaarden gezorgd in Assen, op de kazerne aldaar. En hij was ook vele jaren (klein) veeboer en melk(bussen)vervoerder voor de zuivelfabriek in Haulerwijk-Beneden, het latere Waskemeer (dus voor de S.Z.F, ‘Op Hoop Van Zegen ‘). En hij was ook enige tijd kerkrentmeester van de oude NH-kerk te Duurswoude / Duerswâld (hij en z’n Fokje liggen daar begraven op het kerkhof, waar nog meer familieleden liggen begraven, Walda’s, De Jong’s, etc.). Geruime tijd heeft mijn eigen vader, ‘lytse Piter’ toen, op de fiets eten en schone was e.d. gebracht naar z’n pake Pieter Walda (dochter Froukje zorgde toen voor hem, na het overlijden van z’n vrouw Fokje); en aldaar aangekomen, heeft hij hem ook wel zitten voorlezen uit de lokale krant, via een ‘gehoorsleef’ (een ouderwets, koperen gehoor-apparaat, want ‘âlde Piter’ was behoorlijk doof op latere leeftijd). Uiteindelijk is hij overleden te Hoornsterzwaag, bij een andere dochter van hem, een zuster van Froukje dus, op hoge leeftijd !

    Willem de Jong, Menaam (Frl.).

  2. Pieter (Klazes) Walda werd geboren in Donkerbroek, op 7 November 1857; en hij overleed te Hoornsterzwaag, 31 Januari 1955. Zijn vrouw Fokje (Reinders) de Haan kwam ter wereld in Beets, 8 November 1859; en haar laatste levensdag was te Duurswoude, 6 Maart 1940. Hij en zij waren dus vele jaren dag-op-dag jarig ! Hun kinderen waren: 1+2.) een tweeling / broertjes (dood geboren, of spoedig overleden, in Vroeg 1889; zonder namen / ongedoopt), 3.) Klaas ‘Claus’ Nov. 1889 -1947 (hij werkte lange tijd in Duitsland, meest in het Roergebied, vanwege een ‘betere beloning’), 4.) eerste Reinder 1891-1896 (overleden door een kinderziekte waarschijnlijk), 5.) Jantje 1894 – 1905 (overleden op 11-jarige leeftijd, na ‘een klap met een klomp op haar hoofd’, tijdens een ruzie onder schoolkinderen !), 6.) Lutske 1896 – 1978, 7.) Froukje 1899-1978 (mijn oma / beppe dus) + 8.) tweede Reinder 1903 – 1905 (doodsoorzaak onbekend, doch overleden in hetzelfde jaar als z’n oudere zuster Jantje !). Er zijn nog enkele oude foto’s binnen onze familie bewaard gebleven, zoals een jubileum-portret van Pieter & Fokje samen, uit 1938; ze waren toen 50 jaar getrouwd (en hebben bijna al die tijd aan De Biskop gewoond !).

    Willem de Jong, Menaam (Frl.).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *