Buurt Duurswoude, ca. 1955

Buurt Duurswoude, ca. 1955. Zicht vanuit het oosten op deel buurt Duurswoude. Rechts op de foto de winkel van Johannes (schoenlapper) de Jong. Onder hetzelfde dak de familie Steffen Stoker. Daarnaast het huis van Jan Douwes en Trijntje Dijkstra. Later de… Lees verder

Wijnjeterp buurt circa 1915

Wijnjeterp  buurt circa 1915, zicht vanuit het westen. Boerderij rechts vooraan was van de familie Jan Tolsma. Hier staat nu het huis van Job en Rinkje v/d Wal. Smederij Eize Linstra is het tweede pand waar nu WABÉ staat. Daarna is nog net… Lees verder

Electriciteit in Duurswoude ca. 1920

Duurswoude rond het jaar 1920, zicht vanaf westen. Hoek Molenlaan met de wagenmakerij van Foppe de Haan. Net zichtbaar daarnaast schoenmaker Wieger Jongbloed. Rechts de boerenwagens voor de smidse van Wilt Feenstra. Rechts verderop bewijst de ladder dat men bezig is… Lees verder

Wijnjeterp buurt anno ca. 1935

Wijnjeterp buurt ca. 1935. Zicht vanuit het westen. Rechts naast de lindeboom een klein stukje van de smederij van Wilt Feenstra. Daarnaast de kruideniers winkel van Lútsen Hoekstra. Daarvoor de eerste vrachtauto, een T Ford, van de Firma E. Duursma fuoragehandel. Daar achter… Lees verder