Compagnonsfeart met zuivelfabriek anno 1939

Compagnonsfeart  van 1939. Op de voorgrond het fietspaadje dat naar de woning van de familie Anne Jager gaat. Op de voorgrond links het beurtschip van Houtsma met daarvoor het turfschip van Riemer Veldkamp.

Zuivelfabriek in Klein Groningen ca. 1960

Klein Groningen van circa 1960. De fabriek in volle glorie. Rechts de personeelswoningen. Links net zichtbaar 3 huizen die  toen bewoond werden door de  familie L. Hoogenberg, de familie J. Duursma en Anne Annema (de Kûper).