De Driehoek ca. 1919

De driehoek omstreeks 1919. Het huis rechtsvoor was van biggenhandelaar Hildebrand van der Meulen, beter bekend als lytse Brând. Het tweede huis was de Boerenleenbank met als eerste kassier Jelke Heida. Zijn vrouw was Engbertje Kiers.

De Driehoek vanaf het doktershuis ca 1920

De Driehoek gezien vanuit de tuin van het doktershuis. Linksvoor de boerderij van Hendrik Ottes Dijkstra. Later van Harm Berga en Watse Hofstra. Daarnaast het huis van Lolke Loopstra en verder weg de boerderij van Hâns Boschker.

Verenigingslokaal anno 1931

Het hervormd verenigingsgebouw. In de volksmond het gebouw op de driehoek. Op het bijschrift van het kalenderblad, januari-Februari. 1992. Staat het volgende; het hervormd verenigingsgebouw nabij de driehoek te Wijnjeterp in 1931 gekiekt. Links op de foto op de hoek… Lees verder

De Driehoek 1939

De Driehoek richting Donkerbroek. Rechts vooraan huis van Lytse Brând. Het in 1928 gebouwde postkantoor daarnaast en dan de boerenleenbank. De persoon op de foto is niet bekend.

Gebouw voor Christelijke Belangen 1947

Driehoek vanuit richting Donkerbroek. Links het huis van Lolke Loopstra, waar ook het postkantoor in is geweest (afgebroken ca 1980). Rechts het gebouw voor Christelijke belangen. Ook de kleuterschool was hierin gevestigd en de vermaarde gymnastiekuitvoeringen van LONGA vonden hier… Lees verder

de Driehoek ca. 1965

Huis rechts biggenhandelaar Hildebrand v/d Meulen. Middelste van drie was het postkantoor  van Aukje Cazemier en rechts de Boerenleenbank met kassier Geert Dijkstra.