Mounleane Duurswoude rond 1916

  De inrit van de Molenlaan ca. 1916-1918. Achter de lantaarnpaal Foppe de Haan. De kinderen vooraan rechts zijn Roel,Geertje, Martje en Tjiske Duursma. Met fiets is Marten Hofstra (schilder) uit Donkerbroek. De overige mensen zijn niet bekend.

Inrit Mounleane. Foto ± 1910.

De vier kinderen voor het huis zijn Roel, Geertje,Martje en Tjitske Duursma. Achter de lantarenpaal staat Foppe de Haan. Man met fiets is Marten Hofstra van Donkerbroek. De andere personen zijn onbekend.

Mounleane anno 1970. Corrie Kuipers

  Mounleane 13. Op dit adres woonde vroeger het gezin Germ Kuipers. Zijn vrouw is gestorven in het stembureau tijdens het vervullen van haar stemplicht. Vier van hun kinderen zijn er hun leven lang blijven wonen. Door hun niet veel… Lees verder

Inkijk Molenlaan rond 1935

Inkijk Molenlaan in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Links nog een stukje doorreed van het café en garage Bloemhof. In het midden de boerderij van Gooitsen en Jitske Stoker. Rechts stukje woning wagenmakerij Foppe de Haan en de… Lees verder