Commiezenhuis afgebroken in 1964

Huidige adres Mounleane 5. Dit was het zogenaamde commiezenhuis. Een dubbele woning. In de ene helft woonde de commies, een rijksambtenaar die toezicht uitoefende en waarschijnlijk belasting inde van de molenaar. Er stond een korenmolen aan de overkant van de… Lees verder

Mounleane 4, rond 1956

Huidige adres: Mounleane 4. Op de foto Meintsje en Tjitske Duursma, zusjes van Freerk Duursma, voor hun ouderlijk huis. (Zie reactie van hun nichtje Hennie Duursma). Op de achtergrond eerst de woning van Grootmoeder Meintsje Duursma, dan dat van de… Lees verder

Duurswoude 1980

Afgebroken 1985. Huidige adres: Mounleane 12. Voor 1880 was hier een bakkerij gevestigd. Daarvoor stond er een korenmolen waar vermoedelijk de straatnaam molenlaan aan verbonden werd. Rond 1890 stond hier een boerderij van de familie Gooitsen Stoker. Latere bewoners een… Lees verder

Mounleane 4

Huidige adres: mounleane 4. Vrachtrijder Willem Zwart woonde hier rond 1900. Toen er land bij kwam woonde hier Hendrik Loopstra. Daarna Geert Pool en Warntje de Vegt. De firma E Duursma heeft er daarna een Fourage- en brandstoffenhandel gevestigd. De… Lees verder